Tiếp tục khấu trừ tiền trong hóa đơn sử dụng nước kỳ 7-2020

28/07/2020 - 20:12

Sau khi thực hiện 3 đợt khấu trừ tiền trong hóa đơn sử dụng nước kỳ tháng 4, 5, 6-2020, ngày 2-7-2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre có thông báo về việc “Tiếp tục khấu trừ tiền trong hóa đơn sử dụng nước kỳ tháng 7-2020” cho tất cả khách hàng ở các địa bàn TP. Bến Tre và huyện Giồng Trôm.

Theo Phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre Phan Thanh Bình: Trong tháng 7-2020, độ mặn nước cấp có giảm nhiều hơn so với trước nhưng vẫn còn vượt trên 0,45‰ ở các địa bàn TP. Bến Tre và huyện Giồng Trôm. Do đó, Công ty tiếp tục thực hiện khấu trừ cho tất cả khách hàng ở các địa bàn trên. Thời gian khấu trừ 1 tháng tính đến hết tháng 7-2020. Mức khấu trừ 10% phần doanh thu tiền nước, không khấu trừ vào phí bảo vệ môi trường. Khách hàng ở huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và huyện Châu Thành độ mặn nước cấp đã giảm xuống dưới 0,45‰, do đó không thực hiện khấu trừ trong hóa đơn tiền nước kỳ tháng 7-2020.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN