Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đúng chuẩn chất

17/10/2018 - 18:27

Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre Nguyễn Trúc Hạnh báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2018. Ảnh: Q. Hùng

Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre Nguyễn Trúc Hạnh báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2018. Ảnh: Q. Hùng

Chiều 17-10-2018, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre về thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2018, nhiệm vụ, phương hướng năm 2019.

Tham dự, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đánh giá kết quả năm 2018, thực hiện chủ trương năm “tăng tốc” của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Tính đến tháng 10-2018, trường đã hoàn thành và vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 (kể cả số lớp và số lượng học viên, trong đó đào tạo: 29/27 lớp, đạt 107,4% so kế hoạch và bồi dưỡng 34/27 lớp, đạt 125,9% so kế hoạch).

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ban giám hiệu đã chỉ đạo tập trung thực hiện nâng chất với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả như: kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, đánh giá lại năng lực đội ngũ giảng viên, phân công lại bài giảng cho phù hợp chuyên ngành và năng lực sở trường, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ giảng viên, viên chức; chú trọng nâng cao tính thực tiễn, giáo dục tính Đảng trong giảng dạy; thực hiện nghiêm túc và đồng bộ theo quy chế và quy định về quản lý đào tạo... 

Đặc biệt, trong công tác quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học viên đảm bảo hướng đến mục tiêu “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”, tập trung đổi mới hình thức và phương pháp thi, đánh giá kết quả học tập, siết chặt nền nếp, kỷ cương, thường xuyên quán triệt thay đổi nhận thức, tư duy người học về động cơ, tinh thần thái độ học tập lý luận chính trị. Kết quả học viên tốt nghiệp ra trường trong năm không có loại giỏi, một số ít loại khá (tỷ lệ 10,8%), còn lại phần lớn là loại trung bình (tỷ lệ 89,2%), có 26 trường hợp rớt tốt nghiệp.

Trong nghiên cứu khoa học, Ban giám hiệu nhà trường vừa tạo điều kiện khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học, vừa thực hiện nghiêm quy chế liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của khoa và từng giảng viên. Năm 2018, Ban giám hiệu chủ trương tạo điều kiện cho giảng viên nghiên cứu thực hiện các đề tài khoa học cấp cơ sở, mạnh dạn giao các khoa chủ trì tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2018.

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố, Trường Chính trị Bến Tre xây dựng kế hoạch tổ chức 39 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện đăng ký 1 đề tài khoa học cấp tỉnh, 3 đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức một số cuộc tọa đàm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao kết quả đào tạo, bồi dưỡng của trường năm 2018, thống nhất với kế hoạch thực hiện năm 2019. Đồng thời, góp ý thêm một số nội dung để Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là quan tâm hơn các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi yêu cầu, tập thể Trường Chính trị Bến Tre có sự nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác giảng dạy qua từng năm. Từ đó, Trường có sự phấn đấu và đề ra nhiệm vụ cho năm sau, góp phần nâng chất lượng công tác giảng dạy, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà đúng chuẩn chất.

Đồng chí Phan Văn Mãi chỉ đạo “Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tập trung công tác tổ chức bộ máy; đào tạo, nâng cao chất lượng và sắp xếp đội ngũ giảng viên; nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy; chú trọng tính kỷ luật trong dạy và học. Trường cần chủ động phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong quá trình hoạt động, Ban giám hiệu nhà trường cần chú trọng đến công tác giữ gìn, hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên hoàn thiện các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Q. Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN