Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa IX

10/11/2019 - 18:41

BDK - Theo Văn phòng HĐND tỉnh, từ ngày 12 đến 15-11-2019, 52 đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại 50 điểm trong toàn tỉnh.

Tại TP. Bến Tre có 4 điểm gồm: Phú Hưng, Phường 7, Mỹ Thạnh An, Sơn Đông. Bình Đại 11 điểm gồm: Long Hòa, Châu Hưng, Thị trấn, Đại Hòa Lộc, Phú Thuận, Long Định, Phú Long, Thạnh Phước, Bình Thới, Bình Thắng, Thạnh Trị. Châu Thành 6 điểm gồm: Phú Đức, Phú Túc, Tân Phú, Tiên Long, An Phước, Phú An Hòa. Giồng Trôm 7 điểm, gồm: Bình Thành, Tân Thanh, Sơn Phú, Tân Lợi Thạnh, Mỹ Thạnh, Châu Bình, Phong Mỹ. Ba Tri 8 điểm, gồm: Bình Tây, Tân Thủy, An Hiệp, An Đức, Mỹ Nhơn, Phước Tuy, Bảo Thạnh, An Phú Trung. Mỏ Cày Bắc 4 điểm, gồm: Tân Bình, Tân Phú Tây, Nhuận Phú Tân, Thanh Tân. Chợ Lách 2 điểm gồm: Phú Phụng, Vĩnh Hòa. Thạnh Phú 4 điểm, gồm: Quới Điền, Đại Điền, Giao Thạnh, An Qui. Mỏ Cày Nam 4 điểm, gồm: Đa Phước Hội, Tân Hội, Minh Đức, Bình Khánh Tây.

Dự kiến kỳ họp lần thứ 14 tổ chức trong 3 ngày: Ngày 26-11-2019 họp tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các văn bản trình kỳ họp. Ngày 5 và 6-12-2019 họp toàn thể tại hội trường.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Thường trực, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 30 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình.

H. Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN