Tiêu chí về xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện

09/03/2018 - 15:32

BDK - Ngày 22-2-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 10 về các tiêu chí xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Điều kiện công nhận

- Là đơn vị được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền (từ 2 năm liên tục trở lên); chi bộ đăng ký và có kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; có quy chế làm việc cụ thể, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi ủy, bí thư, phó bí thư, các chi ủy viên và các mối quan hệ làm việc trong hệ thống chính trị tại ấp, khu phố; 100% cán bộ, đảng viên và gia đình, hộ dân trong ấp, khu phố đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước khi thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương;

- 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực, tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình và sau kiểm điểm cuối năm có văn bản cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đầy đủ, không có đảng viên phân loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật;

- 100% đảng viên biết làm giàu và cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của chi bộ; có ít nhất 1 mô hình tại ấp, khu phố để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng bền vững; không có đảng viên là chủ hộ nghèo; trong năm không phát sinh hộ nghèo, xóa dần hộ nghèo, cận nghèo theo hướng bền vững; các tổ chức trong hệ thống chính trị của ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản được củng cố, kiện toàn kịp thời, đủ số lượng và duy trì họp thường xuyên, hàng năm được đánh giá mạnh trở lên; địa bàn không xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng; không có tụ điểm, băng nhóm, đá gà, cờ bạc, trộm cắp; không phát sinh người nghiện ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; quản ly tốt đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; có mô hình an ninh trật tự hiệu quả. Bí thư chi bộ phải gương mẫu, biết làm giàu cho mình và có khả năng lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Quy trình xét và đề nghị công nhận

Đối với chi bộ: Sau khi đánh giá cuối năm, chi bộ ấp, khu phố được cấp ủy cấp trên công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đảng ủy xã, phường, thị trấn hướng dẫn chi ủy, chi bộ căn cứ vào nội dung hướng dẫn tiêu chí này, xây dựng dự thảo báo cáo thẩm định, trình bày tại cuộc họp chi bộ mở rộng để thảo luận, thống nhất nội dung và hoàn thành báo cáo tự thẩm định. Nếu thỏa mãn các điều kiện trên thì đề nghị cấp trên xem xét, công nhận.

Đối với đảng ủy xã, phường, thị trấn: Sau khi nhận được đề nghị của chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở quyết định thành lập tổ để thẩm định, báo cáo kết quả với ban chấp hành đảng bộ nếu thống nhất thì đề nghị với cấp huyện.

Đối với cấp huyện: Thường trực huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các ban thẩm định nếu đạt yêu cầu thì thông báo cho đảng ủy cơ sở quyết định công nhận những chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Lộ trình, thời gian thực hiện

Các chi bộ ấp, khu phố bắt đầu triển khai thực hiện đến khi xét và đề nghị công nhận phải từ 12 tháng trở lên. Cụ thể, đối với chi bộ đã triển khai thực hiện thì bắt đầu đề nghị công nhận chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện sau khi có kết quả đánh giá phân loại cuối năm 2018. Đối với các chi bộ chưa triển khai thì tiến hành đăng ký từ năm 2018, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; việc xét đề nghị và công nhận chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện sau khi có kết quả đánh giá phân loại chi bộ cuối năm 2019.

Th. Huyền (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN