Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

17/09/2019 - 20:28

BDK - Đó là cuộc thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động. Từ tuần đầu tiên (bắt đầu ngày 22-8-2019) đến nay, đã có gần 60 ngàn lượt người dự thi.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối tổ chức.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối tổ chức.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho biết: Để hưởng ứng cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị các sở, ngành trong khối thông tin và khoa giáo, các trang thông tin điện tử đẩy mạnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về  truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; các trang báo điện tử, cổng thông tin điện tử tạo banner và đường dẫn tới cuộc thi trên mạng xã hội VCNET. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia dự thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET”; đưa nội dung cuộc thi trên xuống từng chi bộ, đảng viên để tìm hiểu, tham gia.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng; nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta được hun đúc nên từ truyền thống cách mạng vẻ vang; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Để Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET thu hút được nhiều người tham gia, đạt được tôn chỉ, mục đích thì cần phải có sự sâu sát của cấp ủy ở từng địa phương, đơn vị. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (nay được sáp nhập thành Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh) qua Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, diễn ra từ ngày 15-5-2018 và kết thúc vào 15-5-2019. Cuộc thi được tổ chức trên trang thông tin điện tử của đơn vị với hình thức trắc nghiệm. Qua 12 tháng, có 66.017 lượt người tham gia. Trong đó, có những đơn vị đạt 18.983 lượt người tham gia. Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 36 giải thưởng cá nhân của 12 tháng và 3 tập thể đạt giải thưởng của năm.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Phương, yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cuộc thi là vai trò của chi ủy, đảng ủy cơ sở và ban chấp hành các đoàn thể trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động tích cực tham gia. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, có thống kê số lượt người tham gia và đánh giá, chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đảng ủy Khối đã triển khai đến các chi ủy, đảng ủy cơ sở và ban chấp hành các đoàn thể. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thứ nhất từ ngày 26-8-2019 và kết thúc vào ngày 30-12-2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ Hai hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ thứ Hai tuần kế tiếp.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN