Kết quả tìm kiếm cho "Đề án sinh kế thoát nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 49

Kinh nghiệm trong thực hiện Đề án sinh kế

Kinh nghiệm trong thực hiện Đề án sinh kế 

Cập Nhật 02-10-2019

Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 (Đề án sinh kế) cho thấy, bên cạnh một số kết quả đáng khích lệ còn bộc lộ khá nhiều hạn chế, cần được phân tích, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Tag: Đề án sinh kế, thoát nghèo, kinh nghiệm, hạn chế, đoàn thể

Tham gia sinh kế, thoát nghèo bền vững

Tham gia sinh kế, thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 04-03-2019

Thực hiện Đề án số 4190 về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế) của UBND tỉnh, Châu Thành đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và bắt tay vào thực hiện.

Tag: Đề án số 4190, dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, Đề án sinh kế

Kết quả thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững

Kết quả thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 05-12-2018

Thực hiện Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án số 4190 về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế). Qua 2 năm thực hiện, Đề án sinh kế đã đạt được những kết quả cụ thể.

Tag: Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững, mô hình, giải pháp, xuất khẩu lao động, hộ nghèo

Đề án đa dạng sinh kế giúp 4.133 hộ thoát nghèo

Đề án đa dạng sinh kế giúp 4.133 hộ thoát nghèo 

Cập Nhật 20-09-2018

Ngày 20-9-2018, đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, giám sát, Đề án sinh kế, thoát nghèo bền vững, Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh giám sát Đề án phát triển sinh kế thoát nghèo tại Thạnh Phú

HĐND tỉnh giám sát Đề án phát triển sinh kế thoát nghèo tại Thạnh Phú 

Cập Nhật 31-08-2018

Chiều 30-8-2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thị Thu Thảo làm trưởng đoàn đã đến giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018 (Đề án), tại UBND huyện Thạnh Phú.

Tag: HĐND tỉnh, Đề án phát triển sinh kế thoát nghèo, Thạnh Phú, giảm nghèo

HĐND tỉnh giám sát Đề án sinh kế tại huyện Giồng Trôm

HĐND tỉnh giám sát Đề án sinh kế tại huyện Giồng Trôm 

Cập Nhật 28-08-2018

Ngày 28-8-2018, HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế) tại xã Thạnh Phú Đông và UBND huyện Giồng Trôm.

Tag: HĐND tỉnh, Đề án sinh kế, thoát nghèo bền vững

HĐND tỉnh giám sát kết quả Đề án sinh kế thoát nghèo tại Ba Tri

HĐND tỉnh giám sát kết quả Đề án sinh kế thoát nghèo tại Ba Tri 

Cập Nhật 16-08-2018

Ngày 15-8-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thị Thu Thảo làm trưởng đoàn đến giám sát kết quả thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (đề án) trên địa bàn huyện Ba Tri.

Tag: HĐND tỉnh, giám sát, Đề án sinh kế thoát nghèo

HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án sinh kế tại xã Cẩm Sơn

HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án sinh kế tại xã Cẩm Sơn 

Cập Nhật 10-08-2018

Sáng 10-8-2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thị Thu Thảo làm trưởng đoàn đã đến giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Tag: HĐND tỉnh, giám sát, Đề án sinh kế, thoát nghèo, Mỏ Cày Nam, Đỗ Thị Thu Thảo

Đề án sinh kế năm 2018: Tập trung tạo sinh kế cho 19 xã điểm

Đề án sinh kế năm 2018: Tập trung tạo sinh kế cho 19 xã điểm 

Cập Nhật 27-07-2018

Điểm mới của việc triển khai Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh năm 2018 (viết tắt là đề án) là sẽ chuyển từ phạm vi toàn tỉnh sang tập trung cho 19 xã điểm. Theo đó, mỗi huyện, thành phố có 2 xã tham gia đề án, với các nhu cầu cần hỗ trợ về giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, tiếp cận dịch vụ cơ bản, vốn vay.

Tag: Đề án sinh kế, người nghèo, giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, khuyến nông, khuyến ngư, dịch vụ cơ bản, vốn vay

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 20-07-2018

UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: UBND tỉnh, Đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo, cận nghèo