Kết quả tìm kiếm cho "Đồng khởi trong khởi nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 276

Nỗ lực trở thành địa chỉ tin cậy của cộng đồng khởi nghiệp tỉnh

Nỗ lực trở thành địa chỉ tin cậy của cộng đồng khởi nghiệp tỉnh 

Cập Nhật 26-01-2019

Từ khi tổ chức lễ phát động Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đến nay (tháng 4-2016), Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp đã nỗ lực trong triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh tương đối hoàn chỉnh.

Tag: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp, doanh nghiệp

Thiết thực chương trình “Đồng khởi thoát nghèo”

Thiết thực chương trình “Đồng khởi thoát nghèo” 

Cập Nhật 14-01-2019

“Đồng khởi thoát nghèo” là một trong ba phần của chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Nội dung tập trung các hoạt động hỗ trợ sinh kế theo từng nhóm đối tượng phù hợp (trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội) nhằm giúp cho các hộ này thoát nghèo bền vững.

Tag: Đồng khởi thoát nghèo, khởi nghiệp, doanh nghiệp, hỗ trợ sinh kế

Thạnh Phú “sáng lên” cùng Đồng khởi khởi nghiệp

Thạnh Phú “sáng lên” cùng Đồng khởi khởi nghiệp 

Cập Nhật 07-01-2019

Kết quả triển khai Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) của huyện Thạnh Phú trong năm thứ ba tiếp tục ghi nhận là điểm sáng của tỉnh, với khá nhiều con số ấn tượng.

Tag: Thạnh Phú, Đồng khởi khởi nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên

Nhiều hoạt động đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp 

Cập Nhật 18-12-2018

Trong năm 2018, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp (KN) đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhất là cho doanh nghiệp (DN) và cộng đồng KN.

Tag: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, khởi nghiệp

Phát huy tinh thần Đồng khởi trong khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp 

Cập Nhật 08-11-2018

Theo Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh (HĐTV), trong 9 tháng năm 2018, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) đạt một số chỉ tiêu.

Tag: Đồng khởi trong khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp

Quan tâm đổ̉i mới thiết bị̣, mô hình quản lý́ trong khởi nghiệp

Quan tâm đổ̉i mới thiết bị̣, mô hình quản lý́ trong khởi nghiệp 

Cập Nhật 15-07-2018

Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp vừa tổ chức chương trình bàn tròn khởi nghiệp lần 2. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp chủ trì.

Tag: Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp, bàn tròn khởi nghiệp, Phó bí thư, Tỉnh ủy, Phan Văn Mãi, du lịch, đầu tư

Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp: Phát động cuộc thi sáng tác tiểu phẩm truyền thông 

Cập Nhật 04-04-2018

Đây là hội thi do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức, thông qua hội thi, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Tag: Đồng khởi khởi nghiệp, tiểu phẩm truyền thông

Đoàn viên, thanh niên sôi nổi khởi nghiệp

Đoàn viên, thanh niên sôi nổi khởi nghiệp 

Cập Nhật 26-02-2018

Hưởng ứng chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Huyện Đoàn Bình Đại đã triển khai sâu rộng phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.

Tag: sôi nổi khởi nghiệp

Tạo sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Tạo sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp 

Cập Nhật 17-07-2017

Ngày hội “Bến Tre - Đồng khởi khởi nghiệp (KN)” năm 2017 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện chương trình Đồng khởi KN và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Tag: tinh thần khởi nghiệp

Sáng tạo khởi nghiệp trong thực thi công vụ

Sáng tạo khởi nghiệp trong thực thi công vụ 

Cập Nhật 19-06-2017

“Đồng khởi khởi nghiệp” thành công cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với các nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó, kiến tạo môi trường cho khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp là giải pháp quan trọng nhất.

Tag: Sáng tạo khởi nghiệp