Kết quả tìm kiếm cho "đại hội các cấp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 758

Bình Đại chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp

Bình Đại chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp 

Cập Nhật 10-02-2020

Trong những ngày tháng 2, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện nhà làm tốt công tác chuẩn bị đại hội (ĐH) Đảng các cấp. Hiện nay, công tác tổ chức ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên địa bàn huyện được các đảng ủy xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ĐH diễn ra thành công tốt đẹp…

Tag: Bình Đại, đại hội đảng các cấp, Chi bộ, Đại hội điểm

Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới

Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới 

Cập Nhật 13-01-2020

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đang được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong đó, việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp có đi vào cuộc sống được hay không đều do đội ngũ cán bộ.

Tag: đội ngũ cán bộ, đại hội đảng bộ các cấp

Thường vụ Quân ủy Trung ương quán triệt về Đại hội Đảng các cấp

Thường vụ Quân ủy Trung ương quán triệt về Đại hội Đảng các cấp 

Cập Nhật 11-11-2019

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội là hoạt động chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn Đảng bộ, toàn quân.

Tag: Quân Ủy Trung Ương, Bộ Chính Trị, Đại Hội Đảng Các Cấp, Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Ngô Xuân Lịch

Mỏ Cày Nam triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Mỏ Cày Nam triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp 

Cập Nhật 10-10-2019

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 19-7-2019 của Tỉnh ủy về “Đại hội Đảng bộ 3 cấp”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam vừa triển khai Kế hoạch số 171-KH/HU về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp (cấp huyện, cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở).

Tag: Mỏ Cày Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp 

Cập Nhật 30-09-2019

Đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội (ĐH) 3 cấp, thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH; các huyện, thành phố và cơ sở (còn lại đảng bộ thuộc lực lượng vũ trang do đang chờ hướng dẫn của ngành) đã triển khai kế hoạch ĐH cấp mình.

Tag: đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy, Phan Văn Mãi, Chỉ thị số 35, Bộ Chính trị

Tập trung công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp xã

Tập trung công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp xã 

Cập Nhật 18-09-2019

Thường trực Tỉnh ủy cùng các ban Đảng tỉnh đã làm việc với các xã điểm của các huyện, thành phố về công tác chuẩn bị đại hội (ĐH) đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua các buổi làm việc, đoàn đánh giá, hầu hết các cấp ủy đã chủ động triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Tag: đại hội điểm cấp xã, công tác, Thường trực Tỉnh ủy

Châu Thành khẩn trương công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Châu Thành khẩn trương công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp 

Cập Nhật 09-09-2019

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội (ĐH) Đảng các cấp hướng tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Châu Thành đã triển khai đến toàn đảng bộ và có bước chuẩn bị cơ bản về ĐH Đảng các cấp.

Tag: Châu Thành, đại hội Đảng các cấp, Bí thư Huyện ủy, Trương Minh Nhựt

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp 

Cập Nhật 26-06-2019

Ngày 26-6-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tag: Chỉ thị 35, Đại hội Đảng bộ các cấp, Võ Thành Hạo

Chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 

Cập Nhật 31-07-2018

Thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy có văn bản số 777 cụ thể hóa Chỉ thị số 17, có kế hoạch tổ chức đại hội các cấp.

Tag: MTTQ Việt Nam, Chỉ thị số 17, đại hội các cấp

Tập trung chuẩn bị lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

Tập trung chuẩn bị lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Cập Nhật 08-05-2018

Chiều 8-5-2018, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII năm 2018 đã có cuộc họp lần 3 để nắm tổng thể tiến độ đại hội các cấp và kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc đại hội.

Tag: Nguyễn Hữu Phước, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, chuẩn bị, khai mạc