Kết quả tìm kiếm cho "ầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hội thảo chuyên gia xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Hội thảo chuyên gia xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre 

Cập Nhật 20-03-2019

Sáng 20-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà đầu tư chiến lược để xây dựng Đề cương, làm cơ sở xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới; đồng thời, cũng là cơ sở để lựa chọn đơn vị tư vấn.

Tag: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội thảo, ầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre, nhà nghiên cứu, khoa học