Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết số 07"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Công an tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 07

Công an tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 07 

Cập Nhật 11-09-2020

Sáng 11-9-2020, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân (CAND) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Chương trình phát triển thanh niên Công an tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2013 - 2020.

Tag: Công an tỉnh, Nghị quyết số 07, làm theo lời Bác

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII 

Cập Nhật 24-01-2019

Qua 1 năm triển khai và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, có 15/22 nội dung đáp ứng tiến độ, 7/22 nội dung đang thực hiện.

Tag: Sắp xếp tổ chức bộ máy, Nghị quyết Trung ương 6, tinh giản biên chế

Tạo sự đồng thuận cao khi sáp nhập

Tạo sự đồng thuận cao khi sáp nhập 

Cập Nhật 15-10-2018

Để thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56 của Quốc hội, Nghị quyết số 10 của Chính phủ và Chương trình hành động số 28 của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1562 để triển khai nội dung tinh thần trên.

Tag: Giám đốc Sở Nội vụ, Huỳnh Thanh Hiếu, Nghị quyết số 18, Kế hoạch số 07, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh 

Cập Nhật 21-09-2018

Ngày 21-9-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 07).

Tag: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, giám sát, Nghị quyết số 07, quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý đất công, bãi bồi tại Thạnh Phú

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý đất công, bãi bồi tại Thạnh Phú 

Cập Nhật 16-08-2018

Ngày 16-8-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm trưởng đoàn đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Tag: HĐND tỉnh, giám sát, quản lý đất công, bãi bồi, ven sông, ven biển, Thạnh Phú

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả 

Cập Nhật 10-02-2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tag: tổ chức bộ máy hành chính

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Cập Nhật 31-03-2014

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2012 của HĐND về Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và Nghị quyết số 07/2012 quy định trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 24-05-2012

Ngày 23-5-2012, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; triển khai quán triệt Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị.

Thành phố Bến Tre hướng đến đô thị văn minh, hiện đại 

Cập Nhật 28-07-2010

Cách đây 8 năm, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị riêng cho thị xã Bến Tre, đó là Nghị quyết số 07, với mục tiêu đưa thị xã Bến Tre phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để xứng tầm là đô thị đầu tàu của tỉnh nhà, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại 3 để  trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là động lực mạnh mẽ, tạo nên những bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Một số vấn đề qua 3 năm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Thị xã 

Cập Nhật 11-03-2009

Để thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa VII) và Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa VIII) về xây dựng đô thị, đòi hỏi hệ thống chính trị của Thị xã mà quan trọng là tổ chức Đảng ở cơ sở phải được củng cố, nâng chất. Do đó, trong 3 năm qua (2006, 2007, 2008) Ban Thường vụ Thị xã ủy đã tập trung xuyên suốt cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên.