Kết quả tìm kiếm cho "Phiên họp thứ 37"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 22

Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37

Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 

Cập Nhật 09-10-2019

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ hoàn thiện một số dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ.

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thứ 37, Thủ tướng, Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, dự án luật, dự thảo Nghị quyết

Nhiều ý kiến không đồng ý mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm

Nhiều ý kiến không đồng ý mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm 

Cập Nhật 20-09-2019

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 20-9-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ luật Lao động, Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Nguyễn Thúy Anh, giờ làm thêm, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý

Tạo thuận lợi, minh bạch, bình đẳng trong hoạt động xây dựng

Tạo thuận lợi, minh bạch, bình đẳng trong hoạt động xây dựng 

Cập Nhật 18-09-2019

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 18-9-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thứ 37, Luật Xây dựng, ý kiến

Hơn 41 nghìn tỷ đồng thuế nợ không có khả năng thu hồi

Hơn 41 nghìn tỷ đồng thuế nợ không có khả năng thu hồi 

Cập Nhật 17-09-2019

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 17-9-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết, thuế nợ, nộp thuế, ngân sách nhà nước

Nhiều ý kiến về trách nhiệm chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Nhiều ý kiến về trách nhiệm chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật 

Cập Nhật 14-09-2019

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, chiều 13-9-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo 

Cập Nhật 12-09-2019

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, chiều 11-9-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Tag: Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo công tác, Chính phủ, khiếu nại, tố cáo

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Cập Nhật 09-09-2019

Sáng ngày 9-9-2019, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 37. Theo dự kiến chương trình, phiên họp này sẽ kéo dài từ ngày 9-9 đến ngày 20-9-2019 với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV.

Tag: Khai mạc, Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV

Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Cập Nhật 03-09-2019

Theo dự kiến, Phiên họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 9-9-2019 đến ngày 21-9-2019. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luât; báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội cùng các báo cáo và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Tag: Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình, Hiến pháp, kỳ họp thứ 8

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37 

Cập Nhật 06-04-2015

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37. Phiên họp dự kiến diễn ra từ hôm nay đến ngày 10/4.

Bế mạc Phiên họp thứ 37 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

Cập Nhật 08-01-2011

Chiều 7/1, Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.