Kết quả tìm kiếm cho "Quy định số 08"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại cơ sở

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại cơ sở 

Cập Nhật 13-09-2019

Nhằm cụ thể hóa Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 31-QĐi/TU (Quy định số 31) ngày 5-1-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp.

Tag: trách nhiệm, nêu gương, cán bộ, đảng viên, cơ sở

Nhiều mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công 

Cập Nhật 07-03-2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 08 về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tag: UBND tỉnh, Quyết định số 08, kinh phí khuyến công, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp

Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương

Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương 

Cập Nhật 25-10-2018

Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW).

Tag: Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Quy định số 08, trách nhiệm nêu gương

Triển khai các quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ 

Cập Nhật 11-06-2018

Sáng 11-6-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai Nghị định số 83/2017-NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Tag: UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Lập, phòng cháy, chữa cháy, Thông tư, Nghị định, cứu nạn, cứu hộ, Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan 

Cập Nhật 03-05-2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Trong đó, bổ sung quy định thủ tục hải quan đối với một số trường hợp đặc thù.

Tag: sửa đổi, bổ sung, quy định, Luật Hải quan

Thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Cập Nhật 22-11-2017

Thực hiện tinh thần Thông tư số 08 ngày 26-6-2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thời gian qua, việc thực hiện kê khai, niêm yết giá sữa, các loại thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch 

Cập Nhật 27-01-2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-3-2016.

Chủ trương & chính sách mới 

Cập Nhật 04-03-2012

* Giảm phí công chứng từ ngày 15-3-2012. Thông tư Liên tịch số 08/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã quy định rõ về mức thu phí áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3 này.

Chủ trương & chính sách mới 

Cập Nhật 26-06-2009

Ngày 22-6-2009, UBND tỉnh vừa có văn bản số 2391/UBND-TCĐT hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Văn bản này nhằm áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 23-7-2008 của HĐND tỉnh Bến Tre, theo tinh thần Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6-3-2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP (ngày 3-6-2002) của Chính phủ cùng các thông tư của Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.