Kết quả tìm kiếm cho "Quyết định số 217"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh 

Cập Nhật 01-11-2019

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tại tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đi vào nền nếp, thực chất.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, Quyết định số 217, xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam

Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 5 năm phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính quyền

Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 5 năm phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính quyền 

Cập Nhật 24-07-2019

Sáng 24-7-2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền.

Tag: Hội Cựu chiến binh, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền, sơ kết 5 năm

Phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội

Phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 08-03-2019

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218.

Tag: phụ nữ, giám sát, phản biện xã hội, Quyết định số 217, Quyết định số 218, xây dựng đảng, chủ trương, chính sách

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 22-02-2019

Sáng 22-2-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa XI về triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Tag: MTTQ Việt Nam, Hội nghị trực tuyến, Quyết định số 217, Quyết định 218, Bộ Chính trị, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng

Thành Đoàn giám sát công tác quản lý thanh niên năm 2018

Thành Đoàn giám sát công tác quản lý thanh niên năm 2018 

Cập Nhật 30-10-2018

Ngày 29-10-2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức giám sát UBND Phường 3 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên (TN) năm 2018 theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tag: Thành Đoàn, giám sát, quản lý thanh niên

MTTQ Việt Nam các cấp: Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam các cấp: Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội 

Cập Nhật 11-07-2018

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng các kế hoạch chuyên đề, giám sát thường xuyên trong hoạt động của mình, tạo tính chủ động trong hoạt động giám sát.

Tag: MTTQ Việt Nam, giám sát, phản biện, Quyết định số 217, Bộ Chính trị, đoàn thể, chính trị, xã hội, xây dựng Đảng

Quyết tâm, chủ động, sáng tạo

Quyết tâm, chủ động, sáng tạo 

Cập Nhật 17-05-2017

Ngày 16-5-2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

Cập Nhật 03-03-2017

Ngày 23-1-2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) ban hành Quyết định số 217 về việc công bố danh mục di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể quốc gia. 

Hoàn thành 85 công trình thi đua “Đồng khởi mới” 

Cập Nhật 21-10-2015

Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác Mặt trận quý III-2015. Trong quý, công tác nổi bật là việc góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh và Văn kiện Đại hội XII của Đảng; công tác tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. 

Hội nghị quán triệt, triển khai 2 quyết định của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai 2 quyết định của Bộ Chính trị 

Cập Nhật 13-01-2014

Ngày 11-1-2014, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền kèm theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị.