Kết quả tìm kiếm cho "Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 32

Thí điểm mô hình “Cửa hàng nông sản an toàn”

Thí điểm mô hình “Cửa hàng nông sản an toàn” 

Cập Nhật 19-12-2018

Trước nhu cầu của việc sản xuất và tiêu dùng nông sản an toàn tại địa phương, cũng như việc cần phải đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu dùng nông sản sạch, nâng cao ý thức của người sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn, Sở Công Thương đã thực hiện thí điểm mô hình “Cửa hàng nông sản an toàn” năm 2018 tại TP. Bến Tre và thị trấn Thạnh Phú.

Tag: Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ, Cửa hàng nông sản an toàn, sản xuất, tiêu dùng

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

Cập Nhật 10-10-2018

Năm 2018, nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho các huyện và TP. Bến Tre cũng như nhân rộng những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả cho người dân, trung tâm đã tổ chức 17 lớp tập huấn và xây dựng 16 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân.

Tag: Khoa học và Công nghệ, nông nghiệp, nông thôn, kiến thức, mô hình, tập huấn

Diễn tập phòng cháy chữa cháy

Diễn tập phòng cháy chữa cháy 

Cập Nhật 27-04-2018

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) vừa tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy tại trụ sở trung tâm thuộc xã Phú Hưng, TP. Bến Tre.

Tag: phòng cháy chữa cháy, Sở Khoa học và Công nghệ, Phú Hưng, TP. Bến Tre.

Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn: Đẩy mạnh sản xuất cây giống, hoa kiểng chất lượng cao

Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn: Đẩy mạnh sản xuất cây giống, hoa kiểng chất lượng cao 

Cập Nhật 14-03-2018

Khu Ứng dụng công nghệ sinh học (UDCNSH) Cái Mơn, trực thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (UDTBKH&CN) Bến Tre được đưa vào hoạt động từ tháng 12-2015 tại ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Tag: Khu ứng dụng, Cái Mơn

Hội thảo Dự án Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô cây hoa hồng môn 

Cập Nhật 08-05-2017

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bến Tre - đơn vị chủ trì Dự án Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô cây hoa hồng môn vừa tổ chức hội thảo tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua. 

Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ nấm ăn 

Cập Nhật 30-09-2012

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh vừa nghiệm thu Dự án “Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm tại tỉnh Bến Tre” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) chủ trì thực hiện, thời gian 24 tháng (từ tháng 4-2010 - 4-2012). Dự án thuộc Chương trình: “Xây dựng mô hình Ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Hiệu quả kinh tế - xã hội từ ứng dụng khoa học công nghệ 

Cập Nhật 05-07-2012

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (ƯDTBKH-CN) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) được thành lập từ năm 1987, đến 1992 thì giải tán. Năm 1997, Trung tâm được tái thành lập và hoạt động, đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

Tập huấn nâng cao năng lực Hội đồng cảm quan cacao Bến Tre

Tập huấn nâng cao năng lực Hội đồng cảm quan cacao Bến Tre 

Cập Nhật 29-05-2012

Từ ngày 16 đến 18-5-2012, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bến Tre (Trung tâm) đã tiếp đoàn chuyên gia của Tổ chức ACDI/VOCA (đại diện là Công ty Hershey) đến thăm và làm việc. Đoàn gồm có bà Terri Lynn Nolan (quốc tịch Mỹ) - chuyên gia cảm quan Công ty Hershey và ông Nguyễn Đức Thiện (quốc tịch Mỹ) - chuyên gia thông tin Công ty Hershey.

Nhiều đề tài khoa học được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả

Nhiều đề tài khoa học được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả 

Cập Nhật 06-11-2011

Năm 2011, được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mối quan hệ hợp tác với các ngành, địa phương, trường, viện, trung tâm trong toàn quốc ngày được củng cố và phát triển. Xác định được nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nên ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tích cực triển khai, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận trong đơn vị. Hầu hết các chỉ tiêu đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, thể hiện trên từng lĩnh vực cụ thể.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 

Cập Nhật 03-05-2010

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre được thành lập vào năm 1997. Đến nay, đã hơn 10 năm nỗ lực vượt khó hoạt động ổn định và ngày càng phát huy cao hiệu quả. Là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật. Những năm qua đội ngũ cán bộ của Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, môi trường.