Kết quả tìm kiếm cho "công tác PBGDPL"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16

Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 

Cập Nhật 14-07-2020

Chiều 13-7-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Tag: giáo dục pháp luật, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Đức, công tác PBGDPL

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 19-03-2020

Ngày 19-3-2020, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng PBGDPL trong thời gian tới.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Đức, quy chế hoạt động, khen thưởng, thành viên hội đồng

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 

Cập Nhật 20-01-2019

Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Phan Tuấn Thanh vừa chủ trì hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Tag: Sở Tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 31-12-2018

Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm, phối hợp đồng bộ và tích cực của các ngành, đoàn thể. Hình thức, nội dung tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Tag: tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở tại huyện Giồng Trôm

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở tại huyện Giồng Trôm 

Cập Nhật 05-10-2018

Sáng 5-10-2018, đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh do ông Nguyễn Tấn Nhứt - Phó giám đốc Sở Tư pháp đến làm việc tại huyện Giồng Trôm.

Tag: Nguyễn Tấn Nhứt, Phó giám đốc Sở Tư Pháp, kiểm tra, phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả 

Cập Nhật 30-06-2017

Chiều 29-6-2017, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 13-02-2017

Đây là nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 364, do UBND tỉnh ban hành ngày 3-2-2017, về “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2017”. 

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân 

Cập Nhật 04-11-2015

“Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện cần tập trung tuyên truyền, PBGDPL sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hơn nữa vai trò phối hợp, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng và các ngành, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL ở địa phương” là đề nghị của đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, do ông Nguyễn Tấn Nhứt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, tại buổi kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thạnh Phú mới đây.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chiều sâu

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chiều sâu 

Cập Nhật 28-08-2013

Sáng 27-8-2013, ông Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2013.

Tập trung công tác hòa giải ở cơ sở 

Cập Nhật 17-03-2009

Ngày 11-3-2009, Hội đồng phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Sở Tư pháp đã tổng kết hoạt động năm 2008. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.