Kết quả tìm kiếm cho "chấp hành quy định"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 83

Thanh tra việc chấp hành quy định về xuất khẩu gạo

Thanh tra việc chấp hành quy định về xuất khẩu gạo 

Cập Nhật 20-04-2020

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua, có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tag: xuất khẩu gạo, Thanh tra, Văn phòng Chính phủ

Chấp hành quy định để con lộ thông thoáng, sạch đẹp

Chấp hành quy định để con lộ thông thoáng, sạch đẹp 

Cập Nhật 19-04-2020

Công trình hệ thống thoát nước dọc theo đoạn tuyến nhánh quốc lộ 60 cũ (từ ngã 4 Bưu điện huyện Châu Thành tới cống số 3, ấp Tân Huề Đông, xã Tân Thạch) dài khoảng 700m, được khởi công đã hơn một tháng qua.

Tag: hệ thống thoát nước, chấp hành quy định, mỹ quan đường phố

Quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chí đánh giá cán bộ

Quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chí đánh giá cán bộ 

Cập Nhật 03-02-2020

Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Tag: Quy định 214, Bộ Chính trị, tiêu chí, cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 03-10-2019

Trong hai ngày 2 và 3-10-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành, Ðảng bộ tỉnh, Nghị quyết, kết luận, nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới

Thanh tra việc chấp hành quy định thi đua, khen thưởng tại Hậu Giang

Thanh tra việc chấp hành quy định thi đua, khen thưởng tại Hậu Giang 

Cập Nhật 25-09-2019

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thời kỳ từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2018.

Tag: Ban Thi Đua-Khen Thưởng Trung Ương, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Quy Định Pháp Luật Về Thi Đua Khen Thưởng, Thanh Tra

Hà Nội chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định

Hà Nội chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định 

Cập Nhật 03-07-2019

Ngày 3-7-2019, sau gần 2 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tag: Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nguồn cán bộ

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 11-04-2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết quý I-2019, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị lần thứ 16, Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thành Hạo, thông báo kết quả

Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương

Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương 

Cập Nhật 25-10-2018

Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW).

Tag: Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Quy định số 08, trách nhiệm nêu gương

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX 

Cập Nhật 10-10-2014

Trong hai ngày 8 và 9-10-2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (khóa IX) tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng năm 2014, Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và kiểm điểm một số đồng chí Tỉnh ủy viên theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Cập Nhật 10-10-2011

Từ ngày 6 đến 10-10-2011, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.  Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; xem xét, quyết định việc ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.