Kết quả tìm kiếm cho "chiến lược"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 663

Tiềm năng và thế mạnh tạo đột phá phát triển tỉnh

Tiềm năng và thế mạnh tạo đột phá phát triển tỉnh 

Cập Nhật 13-09-2019

Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh, nhất là ở các huyện, thành phố. Dưới đây là lược ghi ý kiến của một số đại biểu tại cuộc họp về tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh.

Tag: Tiềm năng, thế mạnh, đột phá, Thường trực Tỉnh ủy, tầm nhìn chiến lược

Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ năm tại London

Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ năm tại London 

Cập Nhật 08-03-2016

Ngày 07-3, theo tinh thần Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh được ký kết năm 2010, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ năm tại London, Vương quốc Anh.

Chiến lược ứng phó với stress 

Cập Nhật 23-12-2013

Bài 2: Ứng phó với yếu tố nghị lực bản thân * Chiến lược gia tăng sức khỏe thể chất

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược 

Cập Nhật 25-09-2013

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm khoa học rộng lớn, sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tư tưởng của Người là một kho tàng những giá trị nhân văn cao cả, một trong những giá trị đó là chiến lược “trồng người”. Chiến lược ấy là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt cả cuộc đời Người, nó có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Chiến lược toàn cầu mới của WHO: Đặt mục tiêu thanh toán các bệnh nhiệt đới 

Cập Nhật 17-01-2013

Tại Niu Yóoc, ngày 16/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố 17 loại bệnh nhiệt đới nằm trong mục tiêu phải thanh toán trong chiến lược toàn cầu mới của WHO, trong đó có sốt xuất huyết, phong và bệnh ký sinh trùng trên người. Chiến lược này nhận được ủng hộ rộng rãi từ các đối tác toàn cầu, giúp cung cấp thường xuyên các loại thuốc điều trị và phòng ngừa những căn bệnh trên.

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học theo định hướng chiến lược phát triển trường

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học theo định hướng chiến lược phát triển trường 

Cập Nhật 28-05-2012

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011- 2020, Trường Cao đẳng Bến Tre luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học để làm tròn sứ mạng là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trung tâm tri thức - văn hóa của địa phương. Chiến lược phát triển Trường đã xác định mục tiêu: lựa chọn đăng ký và triển khai các đề tài phục vụ thiết thực hoạt động đào tạo của trường và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng chiến lược phát triển bền vững biển, đảo 

Cập Nhật 20-04-2012

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường phối hợp với Tổng Cục Biển và Hải đảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp về xây dựng dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 

Cập Nhật 21-06-2011

LTS: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của nước ta giai đoạn 2011-2020 đã được thảo luận sâu rộng và thống nhất trong các cấp bộ Đảng và nhân dân. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến 19-1-2011 tại thủ đô Hà Nội, đã quyết nghị và thông qua chiến lược này, cùng với các văn kiện quan trọng về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

An ninh Bến Tre góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ (1966-1968) 

Cập Nhật 03-02-2010

Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc.

Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 

Cập Nhật 22-09-2009

Ngày 12-5-2009, Chính phủ có Nghị quyết số: 21/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, xác định các mục tiêu căn bản, lâu dài cũng như những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, đề ra các giải pháp toàn diện, đồng bộ với một kế hoạch cụ thể, có lộ trình và bước đi thích hợp. Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 1-9-2009, UBND tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch số: 3580/KH-UBND, thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh với mục đích, lộ trình và nội dung cụ thể.