Kết quả tìm kiếm cho "giám sát"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 981

Giám sát thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Giám sát thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công 

Cập Nhật 22-10-2019

Ngày 22-10-2019, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, do ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng ban làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án quan trọng có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đầu tư công, giám sát, đầu tư công, dự án

Nâng chất công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Nâng chất công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới 

Cập Nhật 24-07-2019

Để nâng chất công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Tag: ủy ban kiểm tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, đảng viên

Giám sát thực hiện chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Bình Đại

Giám sát thực hiện chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Bình Đại 

Cập Nhật 18-04-2019

Ngày 18-4-2019, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi làm trưởng đoàn có chuyến giám sát về việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Bình Đại.

Tag: HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Yến Nhi, giám sát, chính sách nông nghiệp

HĐND tỉnh giám sát tại Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại

HĐND tỉnh giám sát tại Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại 

Cập Nhật 16-04-2019

Ngày 16-4-2019, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi làm trưởng đoàn đã có chuyến giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Giồng Trôm.

Tag: HĐND tỉnh, giám sát, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại

HĐND tỉnh giám sát về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Châu Thành

HĐND tỉnh giám sát về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Châu Thành 

Cập Nhật 11-04-2019

Ngày 11-4-2019, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi làm trưởng đoàn có chuyến giám sát về các chính sách hỗ trợ nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tag: Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Yến Nhi, giám sát, nông nghiệp, nông thôn, chính sách hỗ trợ

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ tổ hợp tác

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ tổ hợp tác 

Cập Nhật 04-04-2019

Ngày 4-4-2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi làm Trưởng đoàn có chuyến giám sát trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam nhằm đánh giá hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, chủ yếu về chính sách hỗ trợ tổ hợp tác (THT), khuyến khích phát triển hợp tác xã (HTX).

Tag: HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Yến Nhi, giám sát, tổ hợp tác, hợp tác xã

Bến Tre thí điểm lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

Bến Tre thí điểm lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá 

Cập Nhật 07-11-2018

Để việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá trong thời gian tới đạt hiệu quả, Chi cục Thủy sản phối hợp với Viễn thông Bến Tre, Viettel Bến Tre và Công ty TNHH Zunibal thí điểm lắp đặt các thiết bị giám sát.

Tag: Bến Tre, lắp đặt thiết bị, giám sát tàu cá

Thành Đoàn giám sát công tác quản lý thanh niên năm 2018

Thành Đoàn giám sát công tác quản lý thanh niên năm 2018 

Cập Nhật 30-10-2018

Ngày 29-10-2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức giám sát UBND Phường 3 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên (TN) năm 2018 theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tag: Thành Đoàn, giám sát, quản lý thanh niên

HĐND tỉnh giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường

HĐND tỉnh giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường 

Cập Nhật 30-10-2018

Chiều 29-10-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Văn Quới làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường việc thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh.

Tag: HĐND tỉnh, giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám sát kết quả thực hiện các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn huyện Thạnh Phú

Giám sát kết quả thực hiện các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn huyện Thạnh Phú 

Cập Nhật 18-10-2018

Ngày 18-10-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh.

Tag: HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Quới, giám sát, dự án, thu hồi đất