Kết quả tìm kiếm cho "giáo dục chính trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 236

Đổi mới giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

Đổi mới giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang 

Cập Nhật 10-04-2020

Công tác giáo dục chính trị (GDCT), phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong xây dựng nhân cách người quân nhân. Xây dựng phẩm chất đạo đức, chính trị, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) là một trong những nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tag: giáo dục chính trị, lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 19-03-2020

Ngày 19-3-2020, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng PBGDPL trong thời gian tới.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Đức, quy chế hoạt động, khen thưởng, thành viên hội đồng

Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trên môi trường mạng

Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trên môi trường mạng 

Cập Nhật 22-05-2019

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025.

Tag: Sở Giáo dục và Đào tạo, quản lý, giáo dục, chính trị tư tưởng, môi trường mạng

Châu Thành nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ

Châu Thành nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ 

Cập Nhật 01-03-2019

Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị (GDCT) cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), thời gian qua, cấp ủy và chỉ huy đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn luôn quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, GDCT cho từng đối tượng, từng giai đoạn huấn luyện.

Tag: Châu Thành, giáo dục chính trị, dân quân tự vệ, biên soạn, thao giảng, thông tin định hướng

Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong đơn vị lực lượng vũ trang

Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong đơn vị lực lượng vũ trang 

Cập Nhật 16-11-2018

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tag: giáo dục chính trị, lực lượng vũ trang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị 

Cập Nhật 26-06-2018

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tag: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giáo dục, chính trị, sơ kết, Đề án

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở 

Cập Nhật 10-03-2017

Công tác giáo dục chính trị (GDCT) ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, GDCT cho lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên nói riêng luôn giữ vị trí chủ đạo, trực tiếp xây dựng phẩm chất chính trị tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng văn hóa, một mặt hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Lực lượng Vũ trang

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Lực lượng Vũ trang 

Cập Nhật 18-04-2013

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) cho Lực lượng Vũ trang (LLVT) là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng (CTTT), nhằm giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn Bộ binh KTT 895 chú trọng công tác giáo dục chính trị 

Cập Nhật 21-02-2013

Công tác giáo dục chính trị cơ bản được Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn bộ binh KTT 895 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre) xem là một nội dung lớn trong nhiệm vụ huấn luyện hàng năm, là khâu căn bản có định hướng cho toàn bộ nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị 

Cập Nhật 14-12-2012

Công tác giáo dục chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) luôn được thực hiện có nền nếp, hiệu quả, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị - tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.