Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 534

Châu Bình thực hiện tốt đề án sinh kế giảm nghèo

Châu Bình thực hiện tốt đề án sinh kế giảm nghèo 

Cập Nhật 25-12-2019

Thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, trong những năm qua, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về giảm nghèo. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay chỉ còn dưới 1%, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Tag: đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, chỉ tiêu, hộ nghèo

An Thủy nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững

An Thủy nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 31-05-2019

Sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn xã An Thủy (Ba Tri) đã tạo bước chuyển biến nhất định về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, của người nghèo.

Tag: An Thủy, mô hình sinh kế, giảm nghèo

Đại Điền tập trung công tác giảm nghèo

Đại Điền tập trung công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 12-04-2019

Để kéo giảm hộ nghèo, đầu năm 2018, xã đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo gần 4,3%, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 4,99%.

Tag: Đại Điền, giảm nghèo, nông thôn mới, Đề án sinh kế

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giảm nghèo

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giảm nghèo 

Cập Nhật 08-04-2019

Xác định công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh thực hiện công tác XKLĐ đạt kết quả đáng kể, giúp hàng trăm hộ gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.

Tag: xuất khẩu lao động, giảm nghèo

Bình Đại đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Bình Đại đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm nghèo 

Cập Nhật 06-12-2018

Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác giảm nghèo, năm 2018, huyện Bình Đại tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tag: Bình Đại, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo

Những mô hình giảm nghèo hiệu quả

Những mô hình giảm nghèo hiệu quả 

Cập Nhật 21-11-2018

Ông Huỳnh quang Đức - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ ra một số mô hình nông nghiệp theo ông là khá hiệu quả giúp bà con giảm nghèo.

Tag: mô hình giảm nghèo, tôm càng xanh, gà nòi lai tàu, bưởi da xanh

Thạnh Phú quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội 

Cập Nhật 11-10-2018

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Tag: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội

Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo

Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 03-08-2018

Giồng Trôm được đánh giá là địa phương điển hình của tỉnh trong công tác giảm nghèo; trong đó, thực hiện tốt Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững.

Tag: Giồng Trôm, giảm nghèo, đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, xuất khẩu lao động, hộ nghèo, cận nghèo

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 20-07-2018

UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: UBND tỉnh, Đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo, cận nghèo

Chức năng, nhiệm vụ của UBND và ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã 

Cập Nhật 12-09-2008

1. UBND CẤP XÃ: - Thường xuyên củng cố và kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo xã. - Trình UBND huyện, thị phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. - Quản lý và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo.