Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 460

Nâng cao hiệu quả̉ hoạt động giảm nghèo các cấp

Nâng cao hiệu quả̉ hoạt động giảm nghèo các cấp 

Cập Nhật 11-10-2018

Đến nay, tỉnh đã hoàn thiện bộ máy làm công tác giảm nghèo các cấp. T

Tag: UBND tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo, khởi nghiệp

Thạnh Phú quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội 

Cập Nhật 11-10-2018

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Tag: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội

Cách giảm nghèo nhanh ở một huyện biển

Cách giảm nghèo nhanh ở một huyện biển 

Cập Nhật 21-09-2018

Thời gian qua, việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện Thạnh Phú xem là nhiệm vụ chính trị gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tag: Thạnh Phú, đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, giảm nghèo, kinh tế, xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Có tình trạng xin về xã nghèo, huyện nghèo”

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Có tình trạng xin về xã nghèo, huyện nghèo” 

Cập Nhật 17-09-2018

Dù đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, song Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Có tình trạng xin về xã nghèo, huyện nghèo. Thậm chí, có những huyện chúng tôi đánh giá thoát nghèo rồi nhưng vẫn muốn xin cho ở lại nghèo để hưởng cơ chế 30a”.

Tag: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo, Chính phủ, Nghị quyết số 76, giảm nghèo, hộ nghèo

Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo

Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 03-08-2018

Giồng Trôm được đánh giá là địa phương điển hình của tỉnh trong công tác giảm nghèo; trong đó, thực hiện tốt Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững.

Tag: Giồng Trôm, giảm nghèo, đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, xuất khẩu lao động, hộ nghèo, cận nghèo

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 20-07-2018

UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: UBND tỉnh, Đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo, cận nghèo

Bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố 

Cập Nhật 04-11-2012

Đó là nội dung được qui định tại Hướng dẫn số 74, ngày 12-9-2012, của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

Chú trọng giảm nghèo và an sinh xã hội 

Cập Nhật 15-01-2012

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2011, Thành ủy, UBND thành phố Bến Tre và các cấp, các ngành của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách hiệu quả. Kết quả bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012, thành phố Bến Tre là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp nhất tỉnh. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo là 2,1% và hộ cận nghèo là 1,98%.

Vai trò của các cấp trong công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 28-07-2009

Năm 2009, UBND tỉnh đã đề ra kế hoạch giảm nghèo với những nội dung và giải pháp cụ thể. Trong đó, nội dung bao quát nhất là tập trung phát triển kinh tế toàn diện gắn với sự phát triển kinh tế- xã hội theo đặc trưng của từng vùng, theo định hướng công tác giảm nghèo phải công bằng và bền vững. Kế hoạch số 488/ KH- UBND (ngày 19/02/ 2009) nêu những nội dung quan trọng để thực hiện giảm nghèo có hiệu quả. Trong đó có nội dung về vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền và mặt trận, đoàn thể, như sau: Củng cố vai trò điều hành của Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp, tạo sự đồng bộ và thông suốt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời tập trung nâng cao năng lực đối với đội ngũ làm công tác giảm nghèo, cán bộ các đoàn thể ở cơ sở, phát huy vai trò của trưởng ấp, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản (NDTQ) và công tác mặt trận ấp, khu phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở…

Chức năng, nhiệm vụ của UBND và ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã 

Cập Nhật 12-09-2008

1. UBND CẤP XÃ: - Thường xuyên củng cố và kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo xã. - Trình UBND huyện, thị phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. - Quản lý và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo.