Kết quả tìm kiếm cho "hành chính"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2550

36 thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

36 thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã 

Cập Nhật 09-10-2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã.

Tag: thủ tục hành chính, ngành dọc, địa phương, hành chính công

Công bố 2 chỉ số quan trọng về cải cách hành chính

Công bố 2 chỉ số quan trọng về cải cách hành chính 

Cập Nhật 25-05-2019

Chiều 24-5-2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Tag: cải cách hành chính, Phó thủ tướng, Trương Hòa Bình, chỉ số hài lòng

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Cập Nhật 06-05-2019

Sở Tư pháp vừa có Thông báo số 572/TB-STP ngày 3-5-2019 về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tag: thủ tục hành chính, tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công

Triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019

Triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 

Cập Nhật 29-11-2018

Chiều 28-11-2018, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2019.

Tag: thi hành án dân sự, hành chính

Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa 

Cập Nhật 26-11-2018

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tag: Văn phòng Chính phủ, Thông tư 01/2018/TT-VPCP, thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa

Lấy ý kiến người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính

Lấy ý kiến người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính 

Cập Nhật 12-10-2018

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18 Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII vừa qua, UBND tỉnh ký ban hành Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, huyện và phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy theo nghị quyết.

Tag: ý kiến cử tri, điều chỉnh, địa giới hành chính

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu 

Cập Nhật 02-05-2018

Sáng 2-5-2018, tại Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

Tag: Chỉ số cải cách hành chính, Ngân hàng Nhà nước, Quảng Ninh, hội nghị

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả 

Cập Nhật 10-02-2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tag: tổ chức bộ máy hành chính

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước 

Cập Nhật 21-11-2016

Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương (KLKC) trong các cơ quan hành chính nhà nước; đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp, kết hợp việc thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh, nâng cao KLKC hành chính, thực thi công vụ đạt nhiều kết quả. 

Tag: cơ quan hành chính nhà nước

Hướng đến một nền hành chính điện tử 

Cập Nhật 14-10-2016

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC). Dịch vụ này đưa vào thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính, đồng thời giảm áp lực giấy tờ trong công việc của cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến một nền hành chính điện tử.

Tag: nền hành chính điện tử