Kết quả tìm kiếm cho "hiệu quả"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2844

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 

Cập Nhật 01-03-2020

“Cần đủ về số lượng giám định viên chuyên trách và trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” là một trong những nội dung được đại biểu các ngành thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Ban chỉ đạo) tỉnh, diễn ra vào đầu năm 2020.

Tag: giám định tư pháp, giám định viên, hiệu quả hoạt động

Xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả

Xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả 

Cập Nhật 28-10-2019

Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính để xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, trách nhiệm, chuyên nghiệp và cung ứng tốt nhất các dịch vụ hành chính công.

Tag: “Đồng khởi mới”, cải cách hành chính, chính trị, hiệu lực, hiệu quả, cán bộ, công chức, viên chức

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính 

Cập Nhật 05-07-2019

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC năm 2018, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Tag: cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chất lượng, hiệu quả

Mô hình hiệu quả trong thi đua xây dựng xã nông thôn mới

Mô hình hiệu quả trong thi đua xây dựng xã nông thôn mới 

Cập Nhật 13-03-2019

Thời gian qua, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được nhiều địa phương hưởng ứng tích cực, bước đầu mang lại hiệu quả rất thiết thực.

Tag: nông thôn mới, mô hình hiệu quả, ấp Thành Long, Tân Trung

Canh tác dừa hữu cơ thân thiện với môi trường, hiệu quả cao

Canh tác dừa hữu cơ thân thiện với môi trường, hiệu quả cao 

Cập Nhật 02-11-2018

Chuyển sang chăm sóc dừa theo chuẩn hữu cơ gần 3 năm nay, ông Đoàn Văn Tâm ở Tổ NDTQ số 12, ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam đã nhận thấy sự phát triển khác biệt và đạt hiệu quả cao trên gần 10 công đất trồng dừa của mình.

Tag: Đoàn Văn Tâm, dừa hữu cơ, môi trường, hiệu quả

Tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả 

Cập Nhật 20-07-2018

Tại hội trường UBND các huyện: Chợ Lách, Châu Thành và Giồng Trôm, Công ty Điện lực Bến Tre phối hợp với Sở Công Thương vừa tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho gần 300 cán bộ là lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, UBND các xã, các trưởng ấp, khu phố...

Tag: tập huấn, sử dụng điện, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả 

Cập Nhật 16-05-2018

Thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai nhi

Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Nghị quyết số 18, sắp xếp, tổ chức, bộ máy, tinh gọn, hiệu quả

Hiệu quả từ mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự 

Cập Nhật 07-05-2018

Sau hơn 25 năm thành lập, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (hội đồng) các cấp trong tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Tag: mô hình, hiệu quả, bảo vệ an ninh trật tự, an ninh Tổ quốc

Nâng cao hiệu quả giám sát thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội

Nâng cao hiệu quả giám sát thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội 

Cập Nhật 05-05-2018

Ngày 5-5-2018, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tổ chức buổi tọa đàm khoa học đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội tại Việt Nam”.

Tag: Quốc hội, tọa đàm, hiệu quả giám sát, cơ quan dân cử, chính sách, pháp luật, an sinh xã hội

Sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Cập Nhật 02-05-2018

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của chính quyền các cấp là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tag: Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp, bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả