Kết quả tìm kiếm cho "mô hình sinh kế"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 45

Xã Phú Long: Nhiều mô hình chăn nuôi giảm nghèo hiệu quả

Xã Phú Long: Nhiều mô hình chăn nuôi giảm nghèo hiệu quả 

Cập Nhật 12-06-2020

Thực hiện Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, xã Phú Long, huyện Bình Đại có 45 hộ nghèo, cận nghèo tham gia với nhiều mô hình chăn nuôi bò và dê, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương này.

Tag: chăn nuôi giảm nghèo, Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

Giới thiệu nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu 

Cập Nhật 27-08-2019

Ngày 27-8-2019, Ban Điều phối Dự án AMD Bến Tre tổ chức hội thảo giới thiệu nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng Quỹ xoay vòng theo hình thức nông dân dạy nông dân dựa vào kết quả, cho trên 324 cán bộ thuộc 30 xã vùng Dự án AMD trong tỉnh.

Tag: Dự án AMD, biến đổi khí hậu, nông dân, mô hình sinh kế

An Thủy nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững

An Thủy nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 31-05-2019

Sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn xã An Thủy (Ba Tri) đã tạo bước chuyển biến nhất định về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, của người nghèo.

Tag: An Thủy, mô hình sinh kế, giảm nghèo

Phong Nẫm thực hiện hiệu quả các mô hình giảm nghèo

Phong Nẫm thực hiện hiệu quả các mô hình giảm nghèo 

Cập Nhật 29-03-2019

Qua sàng lọc số hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện thoát nghèo trên địa bàn, địa phương đã chọn 24 hộ để đưa vào Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững (Đề án sinh kế) và xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp như nuôi dê, nuôi bò sinh sản.

Tag: Phong Nẫm, Đề án sinh kế, mô hình giảm nghèo, thoát nghèo bền vững

Đoàn kết giúp nhau thoát nghèo

Đoàn kết giúp nhau thoát nghèo 

Cập Nhật 09-11-2018

Trong năm 2018, Hội Nông dân huyện Thạnh Phú có nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận mô hình sinh kế và thoát nghèo, từ hoạt động cung ứng vật tư nông nghiệp, hỗ trợ vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật đến hình thành các tổ chức kinh tế liên kết trong sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ.

Tag: Hội Nông dân, mô hình sinh kế, thoát nghèo, hỗ trợ vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật

Long Định đa dạng các mô hình sinh kế, thoát nghèo

Long Định đa dạng các mô hình sinh kế, thoát nghèo 

Cập Nhật 31-10-2018

Hiện nay, toàn xã chỉ còn 100 hộ nghèo với 312 nhân khẩu, chiếm 6,34%, hộ cận nghèo còn 105 hộ với 380 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 6,66%. Quyết tâm của địa phương trong năm nay là phải kéo giảm 2% hộ nghèo để đạt tiêu chí này trong lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tag: Long định, mô hình sinh kế, thoát nghèo

Nhiều mô hình sinh kế ở Châu Hưng đạt hiệu quả

Nhiều mô hình sinh kế ở Châu Hưng đạt hiệu quả 

Cập Nhật 19-10-2018

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Châu Hưng, huyện Bình Đại được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, các chính sách về giảm nghèo ngày càng mở rộng. Việc thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế có chương trình, kế hoạch cụ thể. Qua đó, nhiều mô hình sinh kế đạt hiệu quả cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Tag: Châu Hưng, mô hình sinh kế, giảm nghèo, tuyên truyền, điển hình

Xây dựng mô hình sinh kế từ nguyện vọng của người nghèo

Xây dựng mô hình sinh kế từ nguyện vọng của người nghèo 

Cập Nhật 04-07-2018

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri Võ Quốc Đạt cho rằng, các mô hình đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững đã và đang được triển khai trên địa bàn huyện hiện nay hiệu quả và có tính bền vững đều xuất phát từ nguyện vọng của người nghèo.

Tag: mô hình, sinh kế, người nghèo, an sinh xã hội, xuất khẩu lao động, khám bệnh, học bổng, nhà tình thương

Nhiều mô hình sinh kế thoát nghèo

Nhiều mô hình sinh kế thoát nghèo 

Cập Nhật 31-07-2017

Với vai trò thủ lĩnh đoàn ở địa phương, trong nhiều năm qua, anh Nguyễn Minh Trung - Bí thư Xã Đoàn Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) bằng nguồn vận động xã hội hóa đã xây dựng nhiều mô hình sinh kế hỗ trợ cho các bạn đoàn viên, thanh niên địa phương thoát nghèo…

Nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo nông thôn 

Cập Nhật 15-11-2016

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hiện đơn vị đang khẩn trương triển khai dự án phát triển 5 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo tại Bình Đại, Ba Tri, do tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam tài trợ.