Kết quả tìm kiếm cho "nghị quyết"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2853

Nghị quyết 19 thành Nghị quyết 02 và chỉ đạo của Thủ tướng

Nghị quyết 19 thành Nghị quyết 02 và chỉ đạo của Thủ tướng 

Cập Nhật 21-12-2018

Khác với các năm trước, Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 dự kiến sẽ được đánh số 02, ngay sau Nghị quyết 01 của Chính phủ, thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “bứt phá đầu tiên là thể chế”.

Tag: Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc, Nghị quyết 19, Nghị quyết 02

Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển kinh tế biển

Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển kinh tế biển 

Cập Nhật 24-10-2018

Ngày 22-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Tag: Nghị quyết Trung ương 8, Chiến lược phát triển kinh tế biển

Nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 29-06-2018

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chiều 29-6-2018, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tag: hội nghị, Trung ương Đảng lần thứ 7, học tập, quán triệt, Chỉ thị 05, Nghị quyết, Tuyên giáo Trung ương, thương binh xã hội

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng 

Cập Nhật 24-05-2018

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy vừa đến kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại về việc thực thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Tỉnh ủy, kiểm tra, Huyện ủy Bình Đại, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Kết luận số 64, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương 

Cập Nhật 22-05-2018

Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Tag: Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, cải cách chính sách tiền lương

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ 

Cập Nhật 20-05-2018

Ngày 19-5-2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

Tag: Nghị quyết số 26-NQ/TW, công tác cán bộ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Đưa các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vào cuộc sống

Đưa các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vào cuộc sống 

Cập Nhật 25-04-2018

Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là 2 nghị quyết quan trọng đang được các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện.

Tag: nghị quyết Trung ương 6, Trần Công Ngữ, Nguyễn Tấn Đạt, Huỳnh Nam Bình

Đảng bộ Công an tỉnh: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Đảng bộ Công an tỉnh: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 

Cập Nhật 27-03-2018

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VIII, lực lượng công an toàn tỉnh luôn thể hiện quyết tâm cao, không ngừng nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tag: Công an tỉnh, Nghị quyết đề ra

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh: Chuyển biến tích cực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Cập Nhật 27-03-2018

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện, tạo tiền đề cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tag: Đảng bộ Khối các Cơ quan, Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết cấp ủy thể hiện quyết tâm “tăng tốc”

Nghị quyết cấp ủy thể hiện quyết tâm “tăng tốc” 

Cập Nhật 13-12-2017

Ngày 12-12-2017, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, Thành ủy để rút kinh nghiệm việc tổ chức hội nghị điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Tag: Nghị quyết cấp ủy