Kết quả tìm kiếm cho "phản biện xã hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 160

Kết quả 3 năm lãnh đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội

Kết quả 3 năm lãnh đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội 

Cập Nhật 01-06-2020

Ngày 24-6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội”. Sau 3 năm lãnh đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đạt một số kết quả quan trọng.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, Chỉ thị số 12

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh 

Cập Nhật 01-11-2019

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tại tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đi vào nền nếp, thực chất.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, Quyết định số 217, xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam

Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 5 năm phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính quyền

Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 5 năm phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính quyền 

Cập Nhật 24-07-2019

Sáng 24-7-2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền.

Tag: Hội Cựu chiến binh, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền, sơ kết 5 năm

Phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội

Phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 08-03-2019

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218.

Tag: phụ nữ, giám sát, phản biện xã hội, Quyết định số 217, Quyết định số 218, xây dựng đảng, chủ trương, chính sách

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 22-02-2019

Sáng 22-2-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa XI về triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Tag: MTTQ Việt Nam, Hội nghị trực tuyến, Quyết định số 217, Quyết định 218, Bộ Chính trị, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội 

Cập Nhật 26-12-2018

Giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tag: MTTQ Việt Nam, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ Việt Nam các cấp: Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam các cấp: Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội 

Cập Nhật 11-07-2018

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng các kế hoạch chuyên đề, giám sát thường xuyên trong hoạt động của mình, tạo tính chủ động trong hoạt động giám sát.

Tag: MTTQ Việt Nam, giám sát, phản biện, Quyết định số 217, Bộ Chính trị, đoàn thể, chính trị, xã hội, xây dựng Đảng

Ký Nghị quyết liên tịch về các hình thức giám sát và phản biện xã hội 

Cập Nhật 16-06-2017

Chiều 15-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Mặt trận Tổ quốc tổ chức phản biện xã hội với sửa đổi Luật Hình sự 

Cập Nhật 05-05-2017

Sáng 5-5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 25-04-2014

Sáng 23-4-2014, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các quyết định của Bộ Chính trị: Quyết định 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218 “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.