Kết quả tìm kiếm cho "quy phạm pháp luật"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 97

Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 11

Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 11 

Cập Nhật 31-12-2019

Trong tháng 11-2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị định, Quyết định

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Cập Nhật 21-11-2019

Ngày 21-11-2019, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tag: Quốc hội, thảo luận, đại biểu, Lưu Bình Nhưỡng, văn bản, quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung

Ngày 21-11-2019, Quốc hội thảo luận hai dự án Luật

Ngày 21-11-2019, Quốc hội thảo luận hai dự án Luật 

Cập Nhật 21-11-2019

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 21-11-2019, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tag: Quốc hội, Luật Thư viện, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thanh niên

Đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng

Đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng 

Cập Nhật 15-11-2019

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 15-11-2019, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Tag: Quốc hội, thảo luận tổ, Luật Thanh niên, văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2019

Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2019 

Cập Nhật 26-02-2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1-2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Bộ Tư pháp, Thông cáo báo chí, văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12-2018

Ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12-2018 

Cập Nhật 15-01-2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Thủ tướng, Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 11-2018

Ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 11-2018 

Cập Nhật 25-12-2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Chính phủ, Thủ tướng, văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8-2018

Ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8-2018 

Cập Nhật 20-09-2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính phủ và 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp, Chính phủ, Thủ tướng, văn bản quy phạm pháp luật, Luật quản lý ngoại thương, nông nghiệp hữu cơ, quản lý và tổ chức lễ hội, tinh giản biên chế

Công an tỉnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Công an tỉnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 

Cập Nhật 18-07-2018

Ngày 17-7-2018, Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.

Tag: Công an tỉnh, Lê Văn Hòa, văn bản, quy phạm pháp luật

Ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2018

Ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2018 

Cập Nhật 02-03-2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: văn bản quy phạm pháp luật