Kết quả tìm kiếm cho "tố cáo và phòng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 465

Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng

Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng 

Cập Nhật 20-11-2019

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 đã quy định thành một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu (NĐĐ).

Tag: người đứng đầu, chống tham nhũng, trách nhiệm, tố cáo, phòng ngừa, bảo vệ

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng 

Cập Nhật 30-08-2019

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), nhiều văn bản quan trọng về PCTN của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện.

Tag: Nguyễn Hải Châu, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ, tố cáo, chính trị, kinh tế, xã hội

Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018

Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018 

Cập Nhật 31-05-2019

Ngày 31-5-2019, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018. Tham dự có Thủ trưởng và cán bộ thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm Công an các đơn vị, địa phương.

Tag: Công an, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, phòng ngừa tham nhũng

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, phòng ngừa tham nhũng 

Cập Nhật 28-01-2019

Năm 2018, ngành thanh tra tỉnh đã quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện và kiến nghị các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những sai sót và xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản.

Tag: Trương Văn Tỷ, Chánh Thanh tra tỉnh, tiếp công dân, phòng ngừa tham nhũng, khiếu nại, tố cáo

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước 

Cập Nhật 11-10-2018

Việc thanh tra tập trung vào trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tag: Thanh tra, trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh, Bình Phước, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 

Cập Nhật 17-01-2018

Ban Chấp hành Huyện Đoàn Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện năm 2017. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bí thư Tỉnh Đoàn, ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy đã đến dự.

Thảo luận Luật Khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết đơn thư ở huyện, xã 

Cập Nhật 08-11-2010

Chiều ngày 5-11-2010, phiên thảo luận tại hội trường về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Hữu Phước cho rằng thời gian qua các ngành, các cấp đã tập trung và có sự nỗ lực lớn cho công tác này. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, thiếu sót.

Người tố cáo hành vi tham nhũng được giữ bí mật và được bảo vệ 

Cập Nhật 20-10-2009

Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 64 – Luật Phòng, chống tham nhũng).

Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng của cán bộ, công chức 

Cập Nhật 06-10-2009

Báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng là nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Điều 38 - Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) xác định: Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình làm việc thì CBCCVC phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến dấu hiệu tham nhũng đó thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp.

Tạm ngưng nhiệm vụ về môi trường đối với một cán bộ bị nhiều người tố cáo. 

Cập Nhật 01-10-2007

Thời gian qua, các cơ quan lãnh đạo của Thị xã nhận được đơn tố cáo của nhiều người đối với một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã.