Kết quả tìm kiếm cho "tinh gọn bộ máy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 43

Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức Đoàn Thanh niên

Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức Đoàn Thanh niên 

Cập Nhật 13-04-2020

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề xuất Trung ương xem xét điều chỉnh độ tuổi cán bộ đoàn các cấp, nhất là cấp tỉnh, huyện; cần sửa đổi bổ sung quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định số 298 của Ban Bí thư nên tăng 2 tuổi đối với các chức danh khi bổ nhiệm.

Tag: Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên, sắp xếp, tinh gọn, cán bộ Đoàn

Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ

Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ 

Cập Nhật 06-03-2020

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có lộ trình và bước đi vững chắc, phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương.

Tag: đơn vị sự nghiệp, khoa học và công nghệ, sắp xếp, tinh gọn, bộ máy tổ chức, hợp nhất

Tinh gọn bộ máy, ổn định hoạt động chuyên môn

Tinh gọn bộ máy, ổn định hoạt động chuyên môn 

Cập Nhật 15-04-2019

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các đơn vị cấp tỉnh, huyện đã và đang sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động dần ổn định đưa vào nền nếp.

Tag: Nghị quyết số 18, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sáp nhập, tinh gọn, ổn định, hoạt động chuyên môn

Trường Chính trị sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Trường Chính trị sắp xếp, tinh gọn bộ máy 

Cập Nhật 15-04-2019

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, viên chức Trường Chính trị Bến Tre tập trung thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Trường đã cụ thể hóa bằng Đề án số 02-ĐA/TCT về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà trường và thực hiện đạt nhiều kết quả.

Tag: Trường Chính trị, sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Bình Đại đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Bình Đại đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị 

Cập Nhật 14-12-2018

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn huyện Bình Đại đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tag: Bình Đại, Nghị quyết số 18, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị

Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy

Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy 

Cập Nhật 03-11-2018

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn.

Tag: UBND tỉnh Bạc Liêu, sáp nhật, sở, ban, tinh gọn

Tạo sự đồng thuận cao khi sáp nhập

Tạo sự đồng thuận cao khi sáp nhập 

Cập Nhật 15-10-2018

Để thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56 của Quốc hội, Nghị quyết số 10 của Chính phủ và Chương trình hành động số 28 của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1562 để triển khai nội dung tinh thần trên.

Tag: Giám đốc Sở Nội vụ, Huỳnh Thanh Hiếu, Nghị quyết số 18, Kế hoạch số 07, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập

Thạnh Phú: Quan tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy và tổ chức cán bộ

Thạnh Phú: Quan tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy và tổ chức cán bộ 

Cập Nhật 08-08-2018

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (2015 - 2020), công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được Huyện ủy quan tâm, tập trung chỉ đạo nên hoạt động khá đồng bộ, hiệu quả và có sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tag: Thạnh Phú, Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, sắp xếp, tinh gọn, bộ máy, tổ chức, cán bộ

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thực hiện Nghị quyết số 18

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thực hiện Nghị quyết số 18 

Cập Nhật 09-07-2018

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết (NQ) số 18-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tag: Nghị quyết số 18, tinh gọn, sắp xếp, bộ máy, tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

Chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy ngành y tế

Chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy ngành y tế 

Cập Nhật 15-05-2018

Chiều 15-5-2018, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Y tế về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tag: Phan Văn Mãi, Thường trực Tỉnh ủy, Sở Y tế, sắp xếp, tinh gọn, ngành y tế