Kết quả tìm kiếm cho "vật liệu PET"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8

Không bắt buộc đổi giấy phép lái xe bằng bìa giấy sang vật liệu PET

Không bắt buộc đổi giấy phép lái xe bằng bìa giấy sang vật liệu PET 

Cập Nhật 31-03-2020

Việc chuyển đổi giấy phép lái xe bằng bìa giấy sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET chỉ khuyến khích, không bắt buộc phải chuyển đổi.

Tag: giấy phép lái xe, bìa giấy, vật liệu PET

Chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET 

Cập Nhật 07-09-2016

Thời gian gần đây, tình trạng người dân đến đổi giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET tăng đột biến. 

Đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET 

Cập Nhật 21-12-2015

Ngày 20-10-2015, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư số 58, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

Tạo thuận lợi cho người dân đổi giấy phép lái xe 

Cập Nhật 06-03-2015

Thực hiện theo Thông tư số 38/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) bằng bìa giấy (cũ) sang GPLX mới (vật liệu PET), toàn tỉnh có 326.394 GPLX phải chuyển đổi; trong đó, ô-tô là 8.558 GPLX và mô-tô là 317.836 GPLX. Đến nay, Bến Tre đã đổi được 27.320 GPLX, gồm: 7.419 GPLX ô-tô (đạt 86,69%); 19.901 GPLX mô-tô (đạt 6,26%).

Không đổi sẽ bị phạt 

Cập Nhật 01-06-2014

Thực hiện Thông tư số 38 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về lộ trình chuyển đổi toàn bộ giấy phép lái xe (GPLX) ô-tô và mô-tô bằng bìa giấy sang vật liệu PET trên địa bàn tỉnh, ngày 10-2-2014, Sở GTVT có Thông báo số 289 để thực hiện việc chuyển đổi này, nhưng đến nay chỉ có 721/29.057 GPLX ô-tô được đổi (tỉ lệ 2,48%). 

Những điều cần biết khi đổi giấy phép lái xe

Những điều cần biết khi đổi giấy phép lái xe 

Cập Nhật 26-03-2014

Thực hiện lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) bằng bìa giấy (cũ) sang GPLX bằng vật liệu PET (mới), theo hướng dẫn tại Thông tư số 38 ngày 24-10-2013 của Bộ Giao thông vận tải; ngày 10-2-2014, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Bến Tre đã ra Thông báo số 289 về việc chuyển đổi GPLX ô-tô, mô-tô cũ sang GPLX mới.

Từ ngày 1-3-2014, chuyển đổi giấy phép lái xe ô-tô bằng giấy sang bằng vật liệu PET 

Cập Nhật 17-02-2014

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông báo số 289 của Sở về lộ trình chuyển đổi toàn bộ giấy phép lái xe (GPLX) ô-tô, mô-tô bằng bìa giấy sang GPLX mới bằng vật liệu PET theo quy định tại Thông tư số 38/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cấp đổi giấy phép lái xe theo mẫu mới 

Cập Nhật 30-09-2012

Thực hiện Quyết định 1207 ngày 25 - 9 - 2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, kể từ tháng 9 - 2012 sẽ đưa vào sử dụng và phát hành giấy phép lái xe ô-tô theo mẫu mới bằng vật liệu PET cho các trường hợp cấp mới, cấp đổi khi đến hạn và cấp lại do bị mất, hỏng.