Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1750

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 20-08-2019

Ngày 19-8-2019, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đến dự.

Tag: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Ngọc Tam, Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp, xây dựng Đảng, Nghị quyết, đảng viên

Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng

Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 22-07-2019

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Tỉnh ủy đã rất tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Nhiều chủ trương, nghị quyết đã được Tỉnh ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào, chủ trương của tỉnh.

Tag: xây dựng Đảng, Đảng ủy, chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ

Giồng Trôm tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giồng Trôm tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Cập Nhật 16-07-2019

Ngày 15-7-2019, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thành Thắng đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tag: Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm, Nguyễn Thành Thắng, xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng

Phối hợp tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 

Cập Nhật 07-07-2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa triển khai công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tag: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tuyên truyền, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Tiên Thủy tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng

Tiên Thủy tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 31-05-2019

“Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, đã được Đảng bộ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện với mục tiêu, giải pháp cụ thể và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tag: Tiên Thủy, xây dựng Đảng, Nghị quyết số 02

Thực hiện tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 24-05-2019

Nửa thế kỷ qua, tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Tag: Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, đạo đức cách mạng

Đảng ủy Công an tỉnh triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Đảng ủy Công an tỉnh triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 

Cập Nhật 22-03-2019

Ngày 22-3-2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Tag: Đảng ủy Công an tỉnh, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát

Đảng bộ xã Giao Thạnh: Tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Giao Thạnh: Tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 19-12-2018

Những năm qua, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, Đảng bộ Giao Thạnh luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt.

Tag: Đảng bộ xã Giao Thạnh, xây dựng Đảng

Đảng ủy Các khu công nghiệp: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Đảng ủy Các khu công nghiệp: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 

Cập Nhật 22-07-2018

Ngày 22-7-2018, Đảng ủy các Khu công nghiệp tổ chức hội nghị đảng viên sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, bàn giải pháp 6 tháng cuối năm, triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Tag: Đảng ủy các Khu công nghiệp, hội nghị đảng viên, xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 7

Tuyên truyền về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Tuyên truyền về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

Cập Nhật 17-03-2018

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 129-KH/BTCTW Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Tag: Xây dựng Đảng