Tình hình cải cách hành chính ở cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện nay

09/11/2018 - 07:49

Tỉnh có 164 đơn vị cấp xã, trong đó có 10 phường, 7 thị trấn, 147 xã. Là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng xác định được chính quyền cấp xã giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính (CCHC) của cấp xã.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác CCHC tại các xã, phường, thị trấn đã có sự chuyển biến tích cực. Qua kiểm tra thực tế tại một số đơn vị cấp xã cho thấy, các đơn vị đều ban hành văn bản để cụ thể hóa các văn bản CCHC của cấp trên; văn bản quy phạm pháp luật do cấp xã ban hành chất lượng ngày càng cao; thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, thống kê đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và được niêm yết công khai tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch; cơ chế một cửa được duy trì hoạt động; việc giải quyết TTHC cơ bản kịp thời, đúng quy định tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp; chức năng, nhiệm vụ được phân công cụ thể, rõ ràng, đúng với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức (CB,CC) nên giải quyết công việc ngày một hiệu quả; trình độ chuyên môn của đội ngũ CB,CC ngày được nâng cao và chuẩn hóa theo quy định; công nghệ thông tin được ứng dụng trong giải quyết công việc.

Chính quyền cấp xã quan tâm đến việc tự chấm điểm hàng năm để xác định chỉ số CCHC cũng như việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của địa phương. Chỉ số hài lòng ở cấp xã trong tỉnh hiện nay đạt trên 85%, có nhiều địa phương đạt trên 90% và cũng có một số địa phương đạt trên 95%.

Dưới góc độ tổ chức thực hiện tại địa phương cơ sở, là nơi gần dân nhất, nên trong 7 nội dung về CCHC được tổ chức thực hiện, thì đối với cấp xã thường tập trung vào 2 nội dung quan trọng nhất cần phải thực hiện thường xuyên liên tục và không ngừng nâng cao chất lượng là cải cách TTHC và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC.

- Về cải cách TTHC: Xác định cải cách TTHC là một vấn đề quan trọng, có liên quan trực tiếp tổ chức và công dân; cải cách TTHC, trong đó có việc đơn giản hóa TTHC là việc làm thường xuyên, liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, do đó, chính quyền cấp xã đã chọn cải cách TTHC là khâu đột phá với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”.

Trong thời gian qua, hầu hết các xã, phường, thị trấn luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để giảm bớt thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân, thông qua việc rà soát để kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ các loại hồ sơ rườm rà, chồng chéo không cần thiết. Bên cạnh đó, việc giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân ở bộ phận một cửa cũng luôn được thực hiện đúng quy định và đảm bảo thời gian, thậm chí có nhiều thủ tục còn được giải quyết sớm hơn quy định.

Việc niêm yết công khai các TTHC cũng được xã thực hiện nghiêm túc, đúng với quy định, niêm yết đầy đủ trên 13 lĩnh vực có 144 TTHC theo quy định tại nơi thuận tiện để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Gắn với việc công khai các TTHC, chính quyền cấp xã cũng đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về hành chính (Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh) và số điện thoại của lãnh đạo địa phương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị về các quy định, TTHC; tạo điều kiện để cá nhân và tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của chính quyền địa phương nói chung cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC: Xác định đội ngũ CB, CC cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở và trong hoạt động thi hành công vụ. Vì vậy, nhiều năm qua, các địa phương cấp xã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, CC để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hiện tại, đội ngũ CB, CC của 164 đơn vị cấp xã về cơ bản đã đạt chuẩn (CB trên 70% và CC trên 98%).

Bên cạnh đó, việc nâng cao đạo đức công vụ cho CB, CC cũng được chính quyền xã quan tâm, xem đây là một tiêu chí quan trọng của người CB, CC khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, đảm bảo đúng với Luật CB, CC, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Với công tác quy hoạch mang tính lâu dài và phù hợp, hiện nay về cơ bản đã bố trí CB, CC đúng với chuyên môn và sở trường công tác. Trong công tác, mỗi CB, CC luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân luôn đặt lên hàng đầu, lắng nghe ý kiến nhân dân đóng góp để hoàn thiện bản thân và tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của cấp xã vẫn còn một số hạn chế: một số cán bộ chủ chốt cấp xã còn nhận thức chưa đầy đủ về công tác CCHC; năng lực, trình độ của đội ngũ CB,CC tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều, vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn… nên việc thực hiện công tác CCHC ở một số địa phương đạt hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục hạn chế trên, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện CCHC thì cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với CB, CC phụ trách công tác CCHC, CB làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN