Tính hợp pháp của di chúc viết tay

31/03/2019 - 21:04

Bà Nguyễn Thị Vấn (Chợ Lách) có nhu cầu tư vấn: Vợ chồng tôi có tài sản chung gồm 6.000m2 đất vườn và một căn nhà nhỏ ở vùng ven TP. Bến Tre.

Năm 2017, chồng tôi có làm di chúc viết tay nhưng không có công chứng. Hiện tại, chồng tôi đang bệnh nặng. Chúng tôi có 2 con chung.

Xin hỏi: Nếu chẳng may chồng tôi chết thì 2 người con riêng của chồng tôi với vợ trước của ông (đã ly hôn) có được hưởng thừa kế gì không?

Thắc mắc của bà được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định của pháp luật dân sự, di chúc là sự thể hiện ý của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Về hình thức, di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Di chúc của chồng bà lập năm 2017, viết tay không có công chứng, chứng thực. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 630 Bộ luật Dân sự.

a/ Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

b/ Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Ngoài ra, di chúc phải có đầy đủ các nội dung được quy định tại Khoản 1, Điều 631 Bộ luật Dân sự gồm:

a/ Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b/ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c/ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d/ Di sản để lại và nơi có di sản;

Nếu hội đủ các điều kiện và nội dung trên thì di chúc viết tay, không có công chứng của chồng bà lập năm 2017 có thể được công nhận là di chúc hợp pháp.

Khi di chúc được công nhận hợp pháp, trường hợp có xảy ra tranh chấp thì tòa án sẽ căn cứ vào nội dung di chúc để giải quyết.

Đối với 2 người con riêng của chồng bà, nếu không có phần thừa kế ghi trong di chúc sẽ không được hưởng thừa kế theo di chúc.

Đối với phần tài sản gồm 6.000m2 đất vườn và căn nhà ở ven TP. Bến Tre là tài sản chung của vợ chồng. Do vậy, chồng bà không có quyền lập di chúc để định đoạt khối tài sản chung nói trên.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN