Toàn tỉnh kết nạp 957 đảng viên mới

17/09/2019 - 20:29

Tính đến ngày 12-9-2019, toàn tỉnh kết nạp được 957/1.679 đảng viên mới, đạt 57% so với số lượng đăng ký năm 2019. Trong đó, Thạnh Phú 121 đảng viên, , Mỏ Cày Nam 121, Giồng Trôm 120, Ba Tri 118, Châu Thành 93, Bình Đại 92, Đảng bộ Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 87, TP. Bến Tre 76, Công an 48, Chợ Lách 47, Mỏ Cày Bắc 23, Bộ đội Biên phòng tỉnh 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 4. Trong đó, đảng viên lớp Đồng khởi mới 35/957, gồm: Mỏ Cày Nam 9, Châu Thành 8, Công an 8, Bình Đại 7, Thạnh Phú 2, Giồng Trôm 1. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng kết nạp đảng viên mới là 7.979/8.000 - 8500 đảng viên.

Có 2 chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện là ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh (Ba Tri) và ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc).

Thực hiện mô hình kiêm nhiệm cấp xã, ấp, khu phố theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, có 606 trường hợp thực hiện gồm: cán bộ kiêm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã 19; cán bộ kiêm bí thư ấp, khu phố 11; công chức kiêm chức không chuyên trách cấp xã kiêm bí thư chi bộ ấp, khu phố 71; người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm trưởng ấp, khu phố 12; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố 123; người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 27...

Toàn tỉnh giảm 324 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 264 người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố.

    Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN