Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

09/12/2018 - 19:43

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (1997 - 2017). Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự.

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP, lực lượng BĐBP đã phát huy tốt vai trò, chức năng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển. Đồng thời, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Khẩn trương rà soát Pháp lệnh BĐBP và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối với các địa phương có biên giới, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, cần chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, thu hút đầu tư khu vực biên giới…

Các bộ, ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với BĐBP thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đặc biệt, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, các đơn vị BĐBP cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc chống tiêu cực trong lực lượng BĐBP.

P.V

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN