Tổng kết công tác tuyển quân năm 2020

28/06/2020 - 18:39

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, UBND tỉnh vừa tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, tỉnh giao cho các đơn vị 1.300 công dân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Lễ giao nhận quân thực hiện đúng nghi thức trong Quân đội; chất lượng chính trị có 4 đảng viên, đạt 0,31% (bằng so với năm 2019), 1.170 đoàn viên, đạt 90% (giảm 1,38% so với năm 2019), 438 công dân tình nguyện, đạt 33,7% (tăng 0,93% so với năm 2019); chuyên môn kỹ thuật 98 công dân, đạt 7,54% (giảm 4,08% so với năm 2019).

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 6 tập thể, cá nhân, Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho 18 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; trao thưởng cho 6 tập thể, cá nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh có thành tích tiêu biểu trong công tác chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng lưu ý, để công tác tuyển quân năm 2021 đạt chỉ tiêu, đủ về số lượng, đạt về chất lượng, các ngành, các cấp, các địa phương cần tập trung quán triệt sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng NVQS cùng cấp, chủ động chuẩn bị nguồn. Cơ quan quân sự cấp tỉnh, huyện chủ động làm tham mưu cho UBND cùng cấp hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để thống nhất chỉ tiêu, tiêu chuẩn và chốt danh sách.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN