Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

11/12/2019 - 07:25

BDK - Theo đánh giá của Tỉnh ủy, năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” ngay từ đầu năm. Hầu hết 9 trọng tâm theo Nghị quyết Tỉnh ủy đã được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt. Công tác dân vận chính quyền được tập trung và có sự chuyển biến tích cực. Trong năm 2019, có 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, trong đó 24/24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt; trong đó, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (GRDP), thu ngân sách vượt và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh cho rằng, tại Giồng Trôm, trong công tác xây dựng Đảng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định. Huyện tập trung các nội dung bứt phá, trong đó nổi bật là đã thành lập được 22 ban tuyên truyền, vận động với 358 thành viên, thành lập được 142 tổ tuyên truyền, vận động cấp cơ sở, 969 thành viên. Nhìn chung, nội dung này đạt kết quả khá tốt, bước đầu tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đạt vượt. Đã kiểm tra, giám sát 1 tổ chức đảng, 22 đảng viên, có tăng so với năm 2018. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của năm 2018 chậm, do còn nể nang, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, buông lỏng trong quản lý đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND đạt 100%, đã hợp nhất Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và 95 trường hợp kiêm nhiệm khác. Huyện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng, đạt 117,89%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị đại hội, hoàn thành đề cương văn kiện đại hội chi bộ trực thuộc.

 Tỉnh ủy cũng đánh giá, còn 2 chỉ tiêu không đạt là kết nạp đảng viên và kéo giảm số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết nhiều nơi vẫn còn tình trạng chung chung, chưa sát thực tiễn, tư tưởng thụ động, trông chờ, nhất là trong cụ thể hóa chỉ đạo về công tác chuẩn bị đại hội. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội còn thiếu nhạy bén, chậm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, từ đó hiệu quả chưa cao. Việc phối hợp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động và trong tổ chức thực hiện vẫn chưa thật hiệu quả, chưa đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động vẫn còn chưa thông, Ngày Chủ nhật nông thôn mới chưa thấy người dân tham gia nhiều mà phần đông chỉ là cán bộ, đảng viên tham gia. Đề án số 3333 về xây dựng giao thông nông thôn, ngoài các xã đã đăng ký, các xã còn lại tỉnh hỗ trợ 1 tuyến đường, đến nay có 21 xã hoàn thành công trình, 33 xã đang thực hiện nhưng còn tới 22 xã chưa có đăng ký công trình này. Công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại của nhân dân chưa được ghi chép đầy đủ, không theo dõi. Việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ một số nơi còn hạn chế, thậm chí có chi bộ không sinh hoạt nhiều tháng liền. Việc củng cố, nâng chất các tổ chức cơ sở đảng chậm chuyển, sa sút hoặc nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết có nơi tập trung chưa đúng mức. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở nhiều nơi vẫn còn tình trạng hành chính hóa, hiệu quả chưa cao...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, thời gian qua, các ban đảng, các huyện ủy, thành ủy, đã có nhiều giải pháp triển khai công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả nhất định. Năm 2020, Tỉnh ủy chọn chủ đề là “bứt phá về đích” với mục tiêu là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Do vậy, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 7 trọng tâm của Tỉnh ủy năm 2020.

Tiếp tục nắm chắc tình hình, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy và thực tiễn, dự báo kịp thời những thuận lợi, khó khăn. Chủ động đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất trong triển khai cụ thể hóa các chủ trương và kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng củng cố, nâng chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và phân công, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác đối thoại nhân dân.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN