TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

23/03/2020 - 06:42

BDK - Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Bến Tre. Ðặc biệt, thành phố đã xây dựng thành công 6 xã NTM.

Ðường bê-tông mới ở xã Phú Hưng. Ảnh: Hữu Hiệp

Ðường bê-tông mới ở xã Phú Hưng. Ảnh: Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Minh Tuấn cho biết, các cấp ủy Ðảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình NTM. Trong đó, tập trung quyết liệt lãnh đạo, tổ chức quán triệt các văn bản các cấp về xây dựng NTM, đề ra các giải pháp thực hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo. Ðến nay, 6 xã của thành phố đều được công nhận xã NTM. Từ đó, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Công tác đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Cơ chế, chính sách đồng bộ trong hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng NTM, tạo nên bước đột phá, thu hút khá lớn nguồn lực đối ứng của địa phương, cộng đồng dân cư, giảm bớt gánh nặng cho người dân trong việc đóng góp tiền của xây dựng NTM. Việc phát động và thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, đã xuất hiện nhiều gương điển hình đóng góp vật chất vào xây dựng NTM.

Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đã được tập trung chỉ đạo đồng bộ; công tác chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, liên kết tổ chức sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân của người dân tại 6 xã NTM năm 2019 đạt 45,88 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm luôn được kéo giảm.

Xây dựng NTM là một chương trình tổng thể về chính trị, kinh tế - xã hội và nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ðể thực hiện hiệu quả, cần có quyết tâm cao, kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự tham gia của toàn xã hội. Ðiều này có ý nghĩa quan trọng dẫn dắt và thúc đẩy thực hiện phong trào. Trong đó, có sự chủ động của người dân trong đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống và có trách nhiệm với cộng đồng. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự tích cực tham gia của các ấp. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát huy tính chủ động và sáng tạo của người dân.

Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm tới lợi ích thiết thực của nhân dân trong việc quyết định lựa chọn nội dung, quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tùy theo tình hình thực tế của từng xã để huy động các nguồn lực vừa đảm bảo được mục tiêu, vừa huy động được sức dân và các nguồn lực khác của địa phương.

 Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ để có sự điều chỉnh và có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các địa phương làm tốt, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đảm bảo luôn phát triển, ổn định và bền vững. Việc nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM dựa vào nội lực của cộng đồng là chính. Ðồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia thực hiện với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

“Mục tiêu của thành phố là tiếp tục giữ vững, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 6 xã, xây dựng các ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và mô hình sản xuất kiểu mẫu theo quy định, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu”.

(Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Minh Tuấn)

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN