TP. Bến Tre hội nghị giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

27/02/2020 - 13:58

BDK.VN - Ngày 27-2-2020, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy - Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Thành ủy - Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Quốc Huân đã thông qua tờ trình của Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 lấy ý kiến giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, thống nhất giới thiệu 32 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đương nhiệm đủ điều kiện tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; 6 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đủ điều kiện tái cử Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nhân sự các chức danh chủ chốt Bí thư, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố có 7 đồng chí đủ điều kiện tái cử.

Sau khi hoàn thành lấy ý kiến cán bộ chủ chốt giới thiệu các nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình công tác cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ 3 cấp đảm bảo trình tự, tiến độ thời gian quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: Công tác nhân sự là khâu hết sức quan trọng, quyết định thành công đại hội, cũng như định hình cho sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, yêu cầu từng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, từng cán bộ chủ chốt phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, trên tinh thần khách quan, công tâm lựa chọn những nhân sự thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khát vọng vì sự phát triển của thành phố để giới thiệu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN