TP. Bến Tre: Rà soát chất lượng, kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

14/08/2019 - 07:16

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận 1 cửa xã Bình Phú.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận 1 cửa xã Bình Phú.

UBND TP. Bến Tre yêu cầu, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể có ý kiến nhận xét, đánh giá về năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo ngành mình quản lý.

Riêng đối với UBND các xã, phường sẽ tiến hành rà soát, báo cáo số lượng, chất lượng, kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đồng thời, lập danh sách cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng nghỉ hưởng chế độ, chính sách khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Bến Tre vừa được thông qua, TP. Bến Tre có 5 đơn vị hành chính được sắp xếp, sáp nhập. Đây là đơn vị không đảm bảo về diện tích, dân số theo qui định. Cụ thể, Phường 1, Phường 2 và Phường 3 sẽ sáp nhập thành phường An Hội; xã Mỹ Thành sáp nhập với xã Bình Phú thành xã Bình Phú.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN