TP. Bến Tre sơ kết thực hiện Đề án 01, Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy

26/10/2018 - 13:07

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Quốc

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Quốc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức và Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng vừa chủ trì hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy “Về việc xây dựng bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”; sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết số 02).

Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, ngày 12-6-2012 của Tỉnh ủy, Thành ủy Bến Tre đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 30-1-2013, triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Thành phố đã chủ động cho chủ trương bố trí thêm phó thứ 3 tại một số cơ quan, phòng, ban để tạo nguồn cán bộ nữ, trẻ. Các khâu trong công tác cán bộ từ đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ được chú trọng. Tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tham gia ứng cử cấp ủy, HĐND, UBND các cấp được duy trì đảm bảo yêu cầu cơ cấu.

Đến nay, đối với cấp thành phố, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành 7/41 đồng chí, đạt 17,07%, vượt 2,07% so với chỉ tiêu. Đối với chức danh trưởng, phó phòng ban, ngành đoàn thể thành phố và tương đương, cán bộ nữ có 34/87 đồng chí, tỷ lệ 39,08%, vượt 9,08% chỉ tiêu.

Đối với Ban Chấp hành và đội ngũ cán bộ chuyên trách xã, phường đến nay, có 88/288 nữ tham gia Ban Chấp hành, tỷ lệ 38,6%, vượt 13,6% chỉ tiêu. Về cán bộ chuyên trách, có 61/163 đồng chí, tỷ lệ 38,65%, vượt 13,65% chỉ tiêu.

Về kết quả qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp nhận thức về công tác xây dựng Đảng trong sạch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được đầy đủ và toàn diện hơn.

Thành phố chú trọng xây dựng các mô hình kiêm nhiệm nhằm tinh gọn bộ máy. Đến nay, có 16/17 xã, phường bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, 35 mô hình kiêm nhiệm các chức danh xã, phường, ấp, khu phố. 

Thực hiện chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm đến ấp, xã nắm đến hộ gia đình”, thành phố phân công 93 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ 17 xã, phường, 72 ấp, khu phố.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đào tạo, bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị; chủ động rà soát, tạo nguồn bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ, trẻ đảm bảo các chỉ tiêu đề án.

Đối với các cơ quan đơn vị có cán bộ trẻ, nữ nên chú trọng phân công giao việc giúp cán bộ rèn luyện bản lĩnh, khẳng định được năng lực xây dựng uy tín trong tập thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cần tiếp tục nâng cao công tác giáo dục, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, kịp thời giới thiệu hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét ứng cử các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp.

Đối với thực hiện Nghị quyết số 02, cấp ủy các cấp trong việc đề nghị, đánh giá công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, cần bám sát các tiêu chí theo quy định, đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích. Cấp ủy các địa phương cần chuẩn bị tốt về khâu nhân sự cho các vị trí kiêm nhiệm, chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo, xây dựng quy chế làm việc, tình hình tư tưởng giúp cán bộ, công chức, người được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN