TP. Bến Tre tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

30/06/2019 - 21:23

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: mô hình Câu lạc bộ “Làm theo gương Bác” ở Phường 1, đã tổ chức trao 500 lá cờ Tổ quốc; mô hình “5+1” của Hội Cựu chiến binh; Phường 7 thực hiện mô hình Tiết kiệm nuôi heo đất, Tổ hụi tương trợ…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đối với cá nhân, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được cấp ủy các cấp thực hiện tốt. Đã tiến hành kiểm tra 93 tổ chức đảng và hơn 1.400 đảng viên; giám sát chuyên đề 116 tổ chức đảng và 473 đảng viên; giám sát thường xuyên 171 tổ chức đảng và trên 1.200 đảng viên. Nhìn chung, qua công tác kiểm tra, giám sát, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát. Việc triển khai phát động đăng ký thực hiện các mô hình Dân vận khéo tạo sức lan tỏa. Đặc biệt, việc đăng ký đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như: xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, thực hiện chủ trương “5 không” của Thành ủy, góp phần tạo động lực để thành phố thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

Trong thời gian tới, để đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thực sự đi vào chiều sâu, trước hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nhận thức rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục. Từng cán bộ chủ chốt, đảng viên thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc đăng ký và làm theo lời Bác, nhất là bám sát các vấn đề nóng, lĩnh vực, chỉ tiêu đạt thấp, khó khăn tạo bước đột phá trong thực hiện Nghị quyết hàng năm.

Mỗi chi bộ phải là nền tảng, mỗi đảng viên phải là hạt nhân tích cực trong việc làm theo lời Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, nhằm kịp thời nhắc nhở, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật. Đồng thời, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy.

Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN