TP. Bến Tre tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XI

11/07/2018 - 19:48

BDK.VN - Trong 2 ngày 10 và 11-7-2018, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Đức chủ trì Kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ IX HĐND thành phố khóa XI. Ảnh: Hồng Quốc

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XI. Ảnh: Hồng Quốc

Tại kỳ họp, UBND TP. Bến Tre trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì và có bước phát triển khá. Doanh thu, giá trị sản xuất 3 khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  - thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tăng khá. Công tác thu hút, kêu gọi đầu tư đạt kết quả tích cực. Một số dự án lớn trên lĩnh vực thương mại, giáo dục, đào tạo đang được triển khai thực hiện. Tổng thu cân đối ngân sách đạt trên 145 tỷ đồng, trong đó có một số nguồn thu đạt trên 50% kế hoạch như: thu tiền sử dụng đất, thu các loại phí và thu tiền thuê đất. Văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, an sinh xã hội thực hiện tốt.

Đến nay, thành phố đạt 55/59 tiêu chí đô thị loại II, đã trình thông qua HĐND tỉnh, tiếp tục trình các bộ, ngành Trung ương thông qua. Về thực hiện đề án xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị tiến hành rà soát đánh giá tiêu chí văn minh đô thị đối với 5 đơn vị, phấn đấu cuối năm 2018 có 3 phường được công nhận phường văn minh đô thị.

Kỳ họp đã dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các kiến nghị được đại biểu và cử tri quan tâm như: công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội, các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế…được Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu cùng các ngành hữu quan giải trình thỏa đáng.

Kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Được - Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP. Bến Tre. Kỳ họp cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước TP. Bến Tre năm 2017; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND TP. Bến Tre năm 2019...

Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN