TP. Bến Tre tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

16/08/2019 - 21:32

BDK.VN - Ngày 16-8-2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Mai Rý - Chủ tịch UB MTTQVN TP. Bến Tre phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại biểu tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre, cơ sở và các tổ chức thành viên phối chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng công an các cấp thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với nâng cao nhận thức trong cộng đồng về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Mai Rý - Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre nhấn mạnh, công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Mai Rý yêu cầu trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm củng cố hoạt động, chi hội, tổ hội theo hướng thực chất, xem đây là cầu nối hữu hiệu chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm gắn với cuộc “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

                                                          Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN