Phóng sự ảnh:

TP. Bến Tre xưa và nay

29/04/2020 - 07:15

Ngày 1-1-1900, Toàn quyền Paul Doumer đổi sở Tham biện Bến Tre thành tỉnh Bến Tre, đến nay được 120 năm (1900 - 2020), đô thị TP. Bến Tre không ngừng được xây dựng và phát triển. Đặc biệt, từ sau Ngày miền Nam giải phóng (30-4-1975), Bến Tre có nhiều thay đổi cả về kiến trúc đô thị đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, ngày 9-8-2007, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1081/QĐ-BXD công nhận thị xã Bến Tre (tỉnh Bến Tre) là đô thị loại III. Ngày 11-8-2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP về việc thành lập TP. Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre. Ngày 13-2-2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 174/QĐ-TTg về việc công nhận TP. Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre.

Chợ Trúc Giang trước năm 1975.

Chợ Trúc Giang trước năm 1975.

Chợ Phường 2 (nay là phường An Hội).

Chợ Phường 2 (nay là phường An Hội).

Cổng chào thị xã Bến Tre xưa.

Cổng chào thị xã Bến Tre xưa.

Chợ Bến Tre - sau Tết Mậu Thân 1968.

Chợ Bến Tre - sau Tết Mậu Thân 1968.

Vòng xoay và nước Trung tâm tỉnh lỵ Bến Tre trước năm 1975.

Vòng xoay và nước Trung tâm tỉnh lỵ Bến Tre trước năm 1975.

Hiện nay.

Hiện nay.

Lên đô thị loại II có nghĩa là TP. Bến Tre sẽ xếp trong nhóm 45 đô thị loại II, I và đặc biệt của quốc gia. Trong tương lai, TP. Bến Tre không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh mà còn có vai trò là trung tâm kết nối liên vùng các tỉnh phía Đông đồng bằng sông Cửu Long, mở ra một giai đoạn phát triển mới của quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Thành phố nhìn từ bờ Nam sông Bến Tre. Ảnh: H.Hiệp

Thành phố nhìn từ bờ Nam sông Bến Tre. Ảnh: H.Hiệp

Một góc TP. Bến Tre hôm nay nhìn từ trên cao. Ảnh: H.Phát

Một góc TP. Bến Tre hôm nay nhìn từ trên cao. Ảnh: H.Phát

Hữu Hiệp

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN