Trang bị máy vi tính các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Thạnh Phú

03/10/2018 - 13:51

Ký cam kết ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Ảnh: Văn Minh

Ký cam kết ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Ảnh: Văn Minh

Ngày 2-10-2018, Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Tân chủ trì hội nghị sơ kết ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Văn Thanh đến dự.

Hiện cơ sở hạ tầng và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được nâng cấp và hoàn thiện hơn. 100% cán bộ, công chức các phòng, ban trực thuộc UBND huyện được trang bị máy vi tính. Các xã, thị trấn bình quân 1 cán bộ, công chức có 1 máy tính. Hầu hết, các đơn vị đều kết nối mạng nội bộ LAN, các thiết bị thiết yếu như máy scanne, máy in… đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của văn phòng.

Phần mềm VNPT - iOffice được sử dụng chính thức tại 34 cơ quan ngành huyện và 18/18 xã, thị trấn. Có 7 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3.

Khoảng 50% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. 100% các phòng, ban ngành huyện và 18 xã, thị trấn kết nối mạng Internet

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các ngành huyện và UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và UBND các xã, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân đề nghị, các ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin; xác lập trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đến từng công chức, viên chức trên địa bàn. Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice; tăng cường sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi thông tin công vụ. Bên cạnh đó, các ngành huyện và UBND các xã, thị trấn cần tích cực triển khai thực hiện hệ thống ISO 9001 - 2015 gắn bộ phận một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Văn Minh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN