Tranh thủ giải ngân cho người khó khăn do dịch Covid-19

31/05/2020 - 21:36

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, công tác chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đang được tập trung thực hiện.

Tính đến ngày 27-5-2020, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ 164.918/165.210 đối tượng nhóm 5, 6, 7, bao gồm: 18.493/18.506 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hỗ trợ 46.708/46.824 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hỗ trợ 46.016/46.091 người nghèo và 53.701/53.789 người cận nghèo. Hiện còn 292 đối tượng chưa chi do đối tượng đi làm ăn xa hoặc chưa đến nhận hỗ trợ theo thư mời. Hỗ trợ 7.014 người bán vé số lẻ, với kinh phí 7,36 tỷ đồng; đã lập danh sách để hỗ trợ 1.072 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, 1.196 hộ kinh doanh, 15 lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, 386 người lao động không giao kết hợp đồng lao động.

Hiện các huyện, thành phố đang phối hợp với các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, lập danh sách hỗ trợ các đối tượng còn lại.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN