Trên 31,8 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ các xã bãi ngang

08/05/2018 - 19:30

BDK - Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh, năm 2018, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 31,807 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển 30 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng thiết yếu tại 30 xã bãi ngang. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho UBND các huyện khẩn trương triển khai thực hiện 27 công trình khởi công mới; trong đó Bình Đại 7, Ba Tri 7, Thạnh Phú 7, Châu Thành 1, Mỏ Cày Nam 3, Giồng Trôm 2 và 2 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 của Ba Tri. Đầu tư vốn sự nghiệp 1,8 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại 30 xã bãi ngang, bình quân 60 triệu đồng/xã.

Ban Chỉ đạo cũng đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệu khó khăn với kinh phí 8,511 tỷ đồng, bình quân 283 triệu đồng/xã. Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, kinh phí 2,405 tỷ đồng. Trong năm 2017, đã có 45 người nghèo, cận nghèo các xã bãi ngang tham gia xuất khẩu lao động.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN