Trên 365 ngàn hộ đạt gia đình văn hóa

04/12/2018 - 20:39

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND xã, phường, thị trấn đã biểu dương trao 7.424 giấy khen cho 2.936 tập thể, 4.488 cá nhân xuất sắc; công bố quyết định công nhận đạt gia đình văn hóa năm 2018 có 365.709/375.125 hộ (tỷ lệ 97,49%), công nhận 955/986 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa (96,85%), có 869/986 (88,13%) khu dân cư được kiểm tra nâng chất đạt kết quả tốt; thực hiện vinh danh 27.212 cá nhân đạt danh hiệu “Người lớn gương mẫu”, “Trẻ em chăm ngoan”.

Dịp này, các địa phương đã tiến hành tổng kết tháng cao điểm vì người nghèo. Trong tháng cao điểm “Vì n gười nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-11-2018), các tập thể, cá nhân đóng góp Quỹ vì người nghèo tỉnh trên 1,6 tỷ đồng; Quỹ cứu trợ tỉnh 100 triệu đồng và đăng ký thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2019 với số tiền trên 9,516 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố vận động Quỹ vì người nghèo trên 3,9 tỷ đồng, đăng ký chương trình an sinh xã hội trên 70,9 tỷ đồng.

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN