Trên 43,7 tỷ đồng gia cố sạt lở đê Tân Bắc, Cồn Dơi

12/11/2019 - 20:47

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Gia cố sạt lở đê Tân Bắc, xã Tân Phú và đê Cồn Dơi, xã Phú Đức (Châu Thành). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Gần 2.000m tuyến đê Tân Bắc và 2.518m đê Cồn Dơi phải gia cố, sửa chữa; cao trình đỉnh gia cố 2,5m. Kết cấu gia cố bằng thảm đá và hoàn thiện tuyến đê. Tổng mức đầu tư trên 43,7 tỷ đồng; trong đó, gồm chi phí: xây dựng, quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Nguồn đầu tư từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV do Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển An Giang tổ chức tư vấn lập dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến giai đoạn năm 2020 - 2021.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN