Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

11/07/2019 - 19:39

Ngày 11-7-2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; sơ kết Chương trình 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) 6 tháng đầu năm 2019. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh nội dung báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương đã đề xuất các giải pháp thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn từ năm 2019 theo chỉ tiêu đề ra; định hướng và giải pháp phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh sớm giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, trong đó tập trung vào những chỉ tiêu còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi trong 6 tháng còn lại của năm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho biết kết quả 3 năm Đồng khởi KN, tỉnh đã xuất hiện khá nhiều DN đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tỉnh sẽ tạo môi trường thúc đẩy KN đổi mới sáng tạo. Các ngành, địa phương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng này. “Đề nghị lãnh đạo các huyện quan tâm chỉ đạo, củng cố, tập trung việc phát triển DN mới, chuyển hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện lên DN. Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện phối hợp với ngành thuế tiếp tục quan tâm công tác này. Các xã, thị trấn có phát hiện ý tưởng, dự án KN nên giới thiệu về tỉnh để thực hiện chương trình ươm tạo. Năm học tới, cần đưa chương trình giáo dục KN của bộ, của tỉnh vào giảng dạy, tạo nền tảng thúc đẩy KN đổi mới sáng tạo trong thời gian tới…” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. phân công, chỉ đạo cụ thể từng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các sở, ban, ngành, địa phương.

“Các sở, ban, ngành, các cấp xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ đối với các chỉ tiêu chưa đạt để tập trung bứt phá trong cuối năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ban, ngành triển khai, phát triển các hợp tác xã ổn định và bền vững; chú trọng đầu tư điện năng lượng mặt trời; thương mại điện tử, quan tâm việc xử lý phân loại rác…”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN